TIBCO Spotfire Opplæringskurs

TIBCO Spotfire Opplæringskurs

Lokal instruktørledet live TIBCO Spotfire kurs i Norge.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

TIBCO Spotfire Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
TIBCO Spotfire Analyst er en nettbasert og Windows-basert klientapplikasjon for å analysere data og lage analytiske dashboards.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller ekstern) er rettet mot forretningsanalytikere som ønsker å lære avanserte Spotfire Analyst-teknikker for analyse av data.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Del visualiseringer mellom forskjellige teammedlemmer.
- Sikker tilgang til programvare basert på roller og tilgangskontroller.
- Lag visualiseringer som kartdiagrammer.
- Integrer statistiske dataspråk som R med Spotfire.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
TIBCO Spotfire Analyst is a web and Windows based client application for analyzing data and creating analytic dashboards.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at business analysts and data analysts who wish to learn basic Spotfire Analyst techniques for analyzing data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure TIBCO Spotfire.
- Combine data from different databases.
- Visualize large datasets.
- Create and share complex dashboards.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære tre forskjellige tilnærminger for tilgang, analyse og visualisering av data. Vi starter med en introduksjon til RDMS-databaser; fokus vil være å få tilgang til og spørre om en Oracle database ved å bruke SQL språket. Deretter ser vi på strategier for tilgang til en RDMS-database programmatisk ved hjelp av Python språket. Til slutt ser vi på hvordan vi kan visualisere og presentere data grafisk ved hjelp av TIBCO Spotfire .

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Helg Spotfire kurs, kveld TIBCO Spotfire trening, Spotfire boot camp, TIBCO Spotfire instruktørledet, Helg TIBCO Spotfire trening, Kveld Spotfire kurs, TIBCO Spotfire coaching, TIBCO Spotfire instruktør, TIBCO Spotfire trener, TIBCO Spotfire kurs, Spotfire klasser, Spotfire on-site, Spotfire private kurs, TIBCO Spotfire tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!