Project Management Training Courses

Project Management Training Courses

Local, instructorled live Project Management (PM) training courses demonstrate through handson practice how to implement efficient management to achieve specific goals in a project

Project Management training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Project Management Kursplaner

Tittel
Varighet
Oversikt
Tittel
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Dette to dagers kurset passer for alle IT-fagpersoner som er interessert i å bruke Fossemodellen og hvordan folk tradisjonelt har forsøkt å takle manglene - inkludert, men ikke begrenset til, Agile tilnærminger.

Målet med den første dagen er å gi en oversikt over disse tilnærmingene slik at du kan bestemme hva som kan passe dem i ditt miljø.

Den andre dagen ser på prosjektledelsesteknikker og god praksis som er identifisert fra Agile , og som kan brukes i en foss eller Agile sammenheng.
21 timer
Oversikt
Through this 3-day workshop, 21 hours, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
7 timer
Oversikt
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

This instructor-led, live training introduces the advanced capabilities of JIRA, including creating and managing different types of JIRA projects, using JIRA for agile projects, configuring agile boards, managing built-in and custom fields, creating and managing screens and filters, performing basic and advanced issue searching, applying screen schemes, managing and updating workflows, configuring and applying workflow schemes, performing analysis and generating reports.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage issues effectively.
- Create and run Scrum and Kanban projects.
- Manage built-in and custom fields.
- Understand and manage business processes, workflows and workflow schemes.
- Perform basic and advanced searches and analysis.
- Generate and review reports.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

This instructor-led, live training introduces JIRA's approach to software planning, tracking and releasing as it walks participants through the creation and management of a JIRA project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand concepts and functionality behind JIRA's user interface and workflows.
- Add, modify, clone, link, and prioritize issues.
- Progress issues through the entire workflow.
- Perform searches.
- Manage and customize screens and filters.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
JIRA Software is a powerful tool for Project Management and people tend to focus more on the tool than the method itself.

This instructor-led, live training introduces the participants to the power of Jira and Confluence, working together to serve the only purpose of helping the team to deliver successfully the product / project. The team will learn how to properly use these tools to be more efficient handling User Requirements, Testing, Communication, centralized in one place.

Will be studied JIRA projects, Confluence spaces, workflows, boards (Kanban & Scrum), planning and dependencies, Jira/Confluence linkage, reporting, important fields and custom fields, issue types, screen & filtering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Scrum or Kanban project
- Configure Jira to manage the project properly
- Manage issues effectively
- Build the necessary screen to handle issue types
- Create workflows and boards, and understand their interaction
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports necessary for the team and the management
14 timer
Oversikt
Kanban Management Professional 1 (KMP1) er et svært interaktivt to-dagers kurs akkreditert av Lean Kanban University (LKU). Den kombinerer undervisning, gruppediskusjoner og en helt oppslukende simulering for å illustrere hvordan Kanban-metoden hjelper enkeltpersoner, team og organisasjoner til å administrere og forbedre leveransen av produkter og tjenester til kundene.

Kanban-metoden gir pragmatisk, handlingsfull, evidensbasert veiledning for vellykket evolusjonsendring. Det starter med det du gjør nå og forfølger evolusjonsendring mens du respekterer nåværende roller, ansvar og stillinger, og oppmuntrer ledelse på alle nivåer. Dette lar organisasjoner utvikle forretningsprosesser gradvis, definere og bruke relevante beregninger for å måle fremgang og redusere risikoen forbundet med komplekse endringsprogrammer betydelig.

Du vil forlate dette kurset med kunnskap om Kanban-prinsippene og generell praksis, og ferdigheter som gjør at du kan bruke Kanban med tillit i organisasjonen din.

Hva vil du lære?
- Identifiser interne og eksterne kilder til misnøye
- Analyser etterspørsel kontra evne
- Modeller kunnskapsoppdagelsesprosessen
- Design kanban-systemer og visualiseringer av disse
- Identifiser og prioriter forbedringer
- Velg kadenser for aktiviteter
- Identifiser klasser for tjenester

Hva vil jeg motta?
Kursmateriell (trykt og elektronisk)
Electron ic eksemplar av boken "Kanban - Vellykket evolusjonære endringer for din Technology Business " av David J. Anderson
Medlemskap i Lean -Kanban University (LKU)
Lean -Kanban University (LKU) sertifikat for avsluttet kurs

Hvem er dette kurset for?
Alle som er involvert i produktutvikling eller kunnskapsarbeid. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:
Program- og leveranseansvarlige
Produkt- og prosjektledere
Produktutviklere, programvareutviklere og testere
Personer som jobber i operasjoner eller støtter
Business
Ledelse på høyt nivå
Alle som er interessert i å implementere Agile i sin organisasjon
14 timer
Oversikt
JIRA er en Java basert webapplikasjon som gir prosjekt- og problemsporing for å forbedre smidigheten til programvareutvikling.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke Jira til å implementere en Kanban-tilnærming til Agile i deres organisasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå prinsippene bak Agile og Kanban
- Bruk Jira til å lage og administrere et Kanban-prosjekt
- Tilpass Jira slik at den passer til organisasjonens behov
- Utfør grunnleggende og avanserte søk og analyser
- Generer og gjennomgå rapporter

Publikum

- Produktsjefer
- Programvareutviklere
- Testingeniører
- Business

Kursets format

- Delforedrag, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk praksis i et levende laboratoriemiljø.

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at project managers who wish to work with MS Project and MS Project Server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MS Project and MS Project Server.
- Understand how to share and manage resources between projects.
- Identify project risks, problems and solutions in real-time.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Orange Scrum er et open source, nettbasert prosjektstyrings- og samarbeidsverktøy for å styre prosjekter, team og oppgaver på ett sted. Det inkluderer bug tracking, e-postintegrasjon og problemhåndtering, blant andre funksjoner.

I denne instruktørledede skal deltakere med live trening lære å implementere Agile og Scrum metodologier ved hjelp av Orange Scrum .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp og konfigurer Orange Scrum i sine egne lokaler (valgfritt)
- Identifiser og implementer viktige Scrum prinsipper og -praksis, inkludert produktets etterslep, sprint nedbrent diagram, oppgavetavler og mer.
- Bruk Orange Scrum til å organisere oppgaver, kommunisere med et team effektivt og holde prosjektdokumenter under kontroll

Publikum

- IT-fagfolk
- Prosjektledere
- Lagledere
- Utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merknader

- Hvis du er interessert i å installere og administrere en forekomst av Orange Scrum , kan du kontakte oss for å avtale det.
7 timer
Oversikt
Gjennom denne en-dagers arrangement, vil deltakerne lære de grunnleggende prinsippene og prosessen med prosjektet Management . Dette vil dekke de essensielle terminologiene, viktige prosjektfaser og metoder for beste praksis. Prosjektstart, planlegging, utførelse og evaluering (lukking) vil bli adressert, sammen med gruppediskusjon og øvelser for å legge inn forståelse.
7 timer
Oversikt
Gjennom dette 1-dagers workshop vil deltakerne lære hvordan de skal administrere prosjekter mer effektivt, og sikre at prosjektene blir levert i tide og innenfor budsjett i henhold til omfangserklæringen. Deltakerne vil identifisere styrker og svakheter som prosjektledere; få ferdigheter i å sette i gang, planlegge, gjennomføre, kontrollere og evaluere prosjektene sine.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er rettet mot prosjektledere og de som er interessert i Risk Management innen prosjekter.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er en del av Data Scientist ferdighetssettet (Domain: Advisory & Leadership ).
7 timer
Oversikt
Lær om prosjektplanlegging og relaterte aktiviteter for å sikre en vellykket styring av prosjektene dine.
14 timer
Oversikt
Dette to-dagers kurset lærer Lean - Agile prinsipper og praksis i Scaled Agile Framework® (SAFe®).

Du lærer hvordan du kan utføre og frigjøre verdi gjennom Agile utgivelsestog, hvordan du bygger en Agile portefølje og hvordan du kan lede en Lean - Agile transformasjon i bedriftsskala.

Du vil få en forståelse av Lean - Agile tankegangen og hvordan du bruker prinsippene og praksisene for SAFe for å støtte Agile team, programmer, programporteføljestyring og for å koordinere store Value Streams. Når du deltar i klassen forbereder du deg til å gå opp til eksamen og bli sertifisert SAFe® Agilist (SA). Tilknyttet sertifisering: SAFe Agilist (SA)
14 timer
Oversikt
Dette to dager lange kurset forbereder nåværende Scrum Masters for deres lederrolle i å tilrettelegge Agile team, program og enterprise suksess i en SAFe® implementering. Kurset dekker tilrettelegging for inter-team-interaksjoner til støtte for programutførelsen og nådeløs forbedring. Det forbedrer Scrum paradigmet med en introduksjon til skalerbar prosjektering og DevOps praksis; bruken av Kanban for å lette verdien av strømmen og støtte samhandling med arkitekter, produktstyring og andre kritiske interessenter i større program- og bedriftssammenheng. Kurset tilbyr handlingsverdige verktøy for å bygge høypresterende team og utforske praktiske måter å adressere Agile og Scrum i bedriften. Når du deltar i klassen forbereder du deg til å gå opp til eksamen og bli en sertifisert SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
14 timer
Oversikt
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams.

This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

After this course, you should be able to:

-

Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise

-

Know your team and its role on the Agile Release Train

-

Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams

-

Plan iterations

-

Execute iterations, demo value, and improve your process

-

Plan Program Increments

-

Integrate and work with other teams on the train
14 timer
Oversikt
The Scrum Practitioner training aims to introduce agile concepts and techniques in a classroom situation using a combination of talks, exercises and fun activities embracing the principle of ‘learning by doing’. During the course, there will be the opportunity to apply the techniques with a ready-prepared simulation, which will help consolidate learning.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er veldig strukturert mot en workshop-tilnærming for å gi delegatene en mulighet til å øve seg på ferdighetene Scrum og Agile .
7 timer
Oversikt
This course is also known as SCRUM awareness training.

Who should attend?

This course has been created for managers, executives and other decision makers who want to know how to calculate the benefits of implementing the methodology or want to understand what their team is doing.

It is also suitable for customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
14 timer
Oversikt
Scrum Master-rollen er en viktig del av ethvert Agile / Scrum team. Dette kurset trener delegater i viktige aspekter av Scrum rammeverket og forbereder dem til å stille den online Scrum .org Professional Scrum Master (PSM1) eksamen.

Publikum:

Alle som enten er eller planlegger å være en Scrum Master og for andre som jobber i et Scrum miljø som har behov for inngående kunnskap om Scrum .

På slutten av dette kurset vil du kunne:

- Forstå opprinnelsen til Agile metoder.
- Forstå og anvende kjerneverdiene og prinsippene for Agile metoder.
- Vet forskjellen mellom den definerte prosessen og de empiriske prosessene som brukes i Agile .
- Forstå Scrum rollene, gjenstandene, seremoniene og praksisene.
- Vær fullstendig forberedt på å gå til Professional Scrum Master (PSM1) eksamen
7 timer
Oversikt
This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques.

The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
7 timer
Oversikt
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

This instructor-led, live training walks participants through the deployment of a JIRA instance. Participants will learn the advanced usage of JIRA, JIRA installation, configuration, upgrading and migration, how to customize JIRA for their projects, add, manage and assign users, groups and project roles, configure and manage dashboards, define emails and notifications, apply JIRA security schemes, manage JIRA permissions, perform JIRA troubleshooting, install and customize JIRA service desk, set up a knowledge base, manage service desk users, and handle service requests collaboratively.

By the end of this training, participants will be able to:

- Have an in-depth understanding of JIRA administration.
- Customize JIRA based on their own business needs.
- Define JIRA emails and notifications.
- Manage and assign users, groups, project roles.
- Manage JIRA permissions and security schemes.
- Perform JIRA troubleshooting.
- Deploy and customize JIRA service desk.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Jenkins is an open-source continuous integration tool written in Java. It is a server-based system that runs in a servlet container such as Apache Tomcat. Jenkins supports a number of Software Configuration Management (SCM) tools, including CVS, Subversion, Git, Perforce, and Clearcase, among others. It is highly scriptable and provides support for Apache Ant, Apache Maven, shell scripts, and Windows batch commands.

This instructor-led, live training covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Dette er forberedelseskurs for Agile Tester Extension Exam av ISTQB . Prisen på eksamen er ikke inkludert i kursen.
7 timer
Oversikt
ISTQB CTFL - PÅ 70% teori + 30% praksis
14 timer
Oversikt
Dette kurset fokuserer på forretningsanalytikerrollen for å lykkes med Agile prosjekter. Kursdeltakerne vil lære å samarbeide med teamet, produkteier, Scrum Master samt med kunden for å lette utviklingsprosessen. Deltakerne vil gå gjennom et hånlig prosjekt som øver på vanlige scenarier.
35 timer
Oversikt
ISQI Certified Agile Tester er en internasjonalt anerkjent kvalifisering av programvaretesting, spesielt designet for testere som arbeider i Agile miljøer. Dette kurset leverer den fullstendig akkrediterte iSQI pensum og gir de nødvendige vurderingene for å oppnå sertifisering. Denne vurderingen er i tre deler: en vurdering av delegatenes myke ferdigheter som observert gjennom løpet av kurset; en praktisk eksamen, som gir delegaten muligheten til å demonstrere sin praktiske testevne; og en åpen skriftlig eksamen som tester kunnskapen deres om emnene som omfattes av kurset.

Kursmål

- Forstå prinsippene bak den smidige tilnærmingen til programvareutvikling
- Skille mellom testrollen i smidige prosjekter sammenlignet med testers rolle i ikke-smidige prosjekter
- Bidra positivt som et smidig teammedlem med fokus på testing
- Sett pris på utfordringene og vanskene knyttet til ikke-testende aktiviteter som utføres i et smidig team
- Demonstrer en rekke myke ferdigheter som kreves av smidige teammedlemmer
14 timer
Oversikt
ISQI Agile Essentials-kurset er en internasjonalt anerkjent kvalifikasjon, rettet mot alle som er involvert i smidige prosjekter og ønsker å bli kjent med å jobbe i et smidig miljø. Dette inkluderer prosjektledere, kvalitetsledere, programvareutviklingsledere, Business , utviklere, testere, IT-direktører og Management . Kurset består av åtte seksjoner og tar deltakere gjennom livssyklusen til et smidig prosjekt fra utgivelsesplanleggingen og skriver brukerhistorier til iterasjonsgjennomgang (utstillingsvindu) og retrospektiv. Den første dagen fokuserer på nøkkelprinsippene (55% av dagen på teori, 45% øvelser), den andre er dominert av praktisk anvendelse (40% teori, 60% øvelser).

Kursmål

- Verdsetter prinsippene bak smidig manifest og dens tilnærming til programvareutvikling
- Sett pris på rollene i et smidig team
- Forstå hvordan du kan bidra som et smidig teammedlem til kvantifiserbare krav
- Bruk kvalitetsmetoder for hele teamet for å sikre at akseptkriteriene blir oppfylt
- Sett pris på viktigheten av effektive Iteration Reviews og hvordan du kan bidra til kontinuerlig forbedring gjennom retrospektiver
14 timer
Oversikt
Target group:

IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester

Learning objective:

The purpose of this training is to acquire knowledge and practice of the workshops aspects of Kanban and Agile foundations.
Helg Project Management kurs, kveld Project Management trening, Project Management boot camp, Project Management instruktørledet, Helg Project Management trening, Kveld Project Management kurs, Project Management coaching, Project Management instruktør, Project Management trener, Project Management kurs, Project Management klasser, Project Management on-site, Project Management private kurs, Project Management tomannshånd trening

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!