Programming Training Courses

Programming Training Courses

Local, instructorled live Computer Programming training courses demonstrate through interactive handson practice the fundamentals and advanced topics of Programming

Programming training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Programming Kursplaner

Tittel
Varighet
Oversikt
Tittel
Varighet
Oversikt
28 timer
Oversikt
Kurset dekker det grunnleggende om Java utvikling.

Den introduserer studentene Java teknologi og lærer dem grunnleggende Java syntaks og konsepter, noe som fører til opprettelsen av et enkelt program. Opplæring går gjennom de essensielle konseptene og funksjonene i Java Programming , med fokus på unntak, grunnleggende input / output, samtidighet, regelmessige uttrykk, Java samlingsrammer og plattformmiljøet. Kurset avsluttes når alle grunnleggende Java funksjoner er blitt forklart og trent.
420 timer
Oversikt
I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære grunnlaget for nettutvikling når de går gjennom opprettelse og distribusjon av et eksempelapplikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Design og implementer nye brukervendte funksjoner
- Optimaliser webapplikasjoner for å maksimere hastighet og skala
- Skriv klientside-kode for nettbaserte applikasjoner
- Lag raske, brukervennlige applikasjoner med høyt volum og utvikle prototyper raskt

Publikum

- Nybegynnere webutviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
35 timer
Oversikt
This 5 day course is for developers who want to learn how to develop applications for iPhone and iPad running iOS 11. Xcode 9, Swift 4 and iOS 11 introduced significant changes in the way applications are written.

The course is hands on and shows how to develop applications from scratch using the Swift programming language and the Xcode 9 IDE.

During the course a fully functional application will be developed from scratch using Swift.

This course can only be run on Apple hardware such as a MacBook Pro or a Mac Mini.

Delegates need to have registered with Apple and have an Apple ID which is required to download software - Xcode.

Delegates wishing to run the applications developed during the course on an iPhone or iPad using a USB cable will need to register their device with Xcode.

Delegate must be able to understand all basics of Swift after this and course and should be able to make any kind of application in iOS and dig into more complex applications on iOS
28 timer
Oversikt
Angular 5 is a modern JavaScript MVW (Model-View-Whatever) framework for building mobile, desktop and web applications. Angular was created by Google and is used in Google Adwords, Google Fiber, Adsense and other services.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Angular 5 as they step through the creation and deployment of a sample Angular application.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
In Python Machine Learning, the Text Summarization feature is able to read the input text and produce a text summary. This capability is available from the command-line or as a Python API/Library. One exciting application is the rapid creation of executive summaries; this is particularly useful for organizations that need to review large bodies of text data before generating reports and presentations.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use Python to create a simple application that auto-generates a summary of input text.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use a command-line tool that summarizes text.
- Design and create Text Summarization code using Python libraries.
- Evaluate three Python summarization libraries: sumy 0.7.0, pysummarization 1.0.4, readless 1.0.17

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 timer
Oversikt
Python er et programmeringsspråk som har fått stor popularitet i finansnæringen. Adoptert av de største investeringsbankene og hedgefondene, og brukes til å bygge et bredt spekter av finansielle applikasjoner, alt fra kjernehandelsprogrammer til risikostyringssystemer.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære hvordan de bruker Python til å utvikle praktiske applikasjoner for å løse en rekke spesifikke økonomirelaterte problemer.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå det grunnleggende i Python programmeringsspråk
- Last ned, installer og vedlikehold de beste utviklingsverktøyene for å lage økonomiske applikasjoner i Python
- Velg og bruk de mest passende Python pakker og programmeringsteknikker for å organisere, visualisere og analysere økonomiske data fra forskjellige kilder (CSV, Excel , databaser, web, etc.)
- Bygg applikasjoner som løser problemer knyttet til allokering av eiendeler, risikoanalyse, investeringsresultater og mer
- Feilsøke, integrere, distribuere og optimalisere et Python program

Publikum

- Utviklere
- analytikere
- quants

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- Denne opplæringen tar sikte på å tilby løsninger for noen av de viktigste problemene som fagpersoner i finansen står overfor. Imidlertid, hvis du har et bestemt emne, verktøy eller teknikk som du ønsker å legge til eller utdype videre, vennligst kontakt oss for å avtale det.
7 timer
Oversikt
Highcharts is an open-source JavaScript library for creating interactive graphical charts on the Web. It is commonly used to represent data in a more user-readable and interactive fashion.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create high-quality data visualizations for web applications using Highcharts.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up interactive charts on the Web using only HTML and JavaScript
- Represent large datasets in visually interesting and interactive ways
- Export charts to JPEG, PNG, SVG, or PDF
- Integrate Highcharts with jQuery Mobile for cross-platform compatibility

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
Symfony 4 is a software development framework for PHP. It contains reusable PHP libraries to facilitate the development and testing of new applications written in PHP (Web apps or APIs). Symfony 4 is a command-line software framework with the built-in commands that makes PHP code development more efficient.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use the Symfony framework and the PHP language as they step through the creation of a PHP application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Symfony 4 to create and test code written in PHP
- Create simple code for PHP that reads and writes to a database

Audience

- Programmers and web developers with working knowledge of PHP and HTML
- Advanced developers who seek more efficient development tools for faster closures
- Software designers who need to update their understanding of current development tools that match user needs

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
The Apache OpenNLP library is a machine learning based toolkit for processing natural language text. It supports the most common NLP tasks, such as language detection, tokenization, sentence segmentation, part-of-speech tagging, named entity extraction, chunking, parsing and coreference resolution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create models for processing text based data using OpenNLP. Sample training data as well customized data sets will be used as the basis for the lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenNLP
- Download existing models as well as create their own
- Train the models on various sets of sample data
- Integrate OpenNLP with existing Java applications

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Why do we need Clean Code? Programs evolve, therefore the code is continuously updated it can be very, very difficult to go back through unclean code to find and update the source code on average, the cost of writing the original code is only 40% of the total cost of a system; 60% of the cost, on average, is spent maintaining and updating code. Bad code dramatically increases that 40/60 ratio, bordering on 20/80 in the worst cases; the more unclean the code is, the more time we just spend updating it.
21 timer
Oversikt
Dette tredagers kurset gir en omfattende introduksjon til MATLAB tekniske datamiljø. Kurset er ment for begynnende brukere og de som leter etter en gjennomgang. Det er ikke antatt noen tidligere programmeringserfaring eller kunnskap om MATLAB . Temaer for dataanalyse, visualisering, modellering og programmering blir utforsket gjennom hele kurset. Temaene inkluderer:

- Arbeide med MATLAB brukergrensesnitt
- Legge inn kommandoer og opprette variabler
- Analysere vektorer og matriser
- Visualisering av vektor- og matrisedata
- Jobber med datafiler
- Jobber med datatyper
- Automatisere kommandoer med skript
- Å skrive programmer med logikk og flytkontroll
- Skrivefunksjoner
21 timer
Oversikt
Machine Learning er en gren av kunstig intelligens der datamaskiner har muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Python er et programmeringsspråk kjent for sin klare syntaks og lesbarhet. Det tilbyr en utmerket samling av godt testede biblioteker og teknikker for å utvikle applikasjoner for maskinlæring.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære seg å bruke maskinlæringsteknikker og verktøy for å løse reelle problemer i banknæringen.

Deltakerne lærer først de viktigste prinsippene, deretter omsetter hun kunnskapen deres ved å bygge sine egne maskinlæringsmodeller og bruke dem til å fullføre en rekke teamprosjekter.

Publikum

- Utviklere
- Data forskere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
28 timer
Oversikt
Angular 2 is a new development platform for building mobile and desktop web applications.
21 timer
Oversikt
Jenkins er et open-source kontinuerlig integrasjonsverktøy (CI) skrevet i Java . Maven er et automatiseringsverktøy for Java prosjekter. Sammen kan de brukes til å utløse kontinuerlige bygg som inkluderer for eksempel: utførelse av JUnit-tester hver gang en ny kode blir begått, distribusjon av disse byggene til produksjon og planlegging av disse oppgavene på strategiske tider på dagen, for eksempel midnatt. Disse verktøyene og prosessene utgjør en DevOps tilnærming til utvikling og distribusjon av programvare og er populære innen Agile utvikling.

I denne instruktørledede, DevOps , vil deltakerne starte med en introduksjon til DevOps , versjonskontroll og automatiseringskripting, og deretter gå videre til praktisk praksis, lære å installere, konfigurere og distribuere Jenkins og Maven i et levende laboratoriemiljø. .

Publikum

- Utviklere
- Systemadministratorer
- DevOps ingeniører

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Reseptbelagte analyser er en gren av forretningsanalyse, sammen med beskrivende og prediktiv analyse. Den bruker prediktive modeller for å foreslå tiltak som skal tas for å oppnå optimale utfall, og er avhengig av optimalisering og regelbaserte teknikker som grunnlag for beslutningsprosesser.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke Matlab til å utføre reseptbelagte analyser på et sett med eksempeldata.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de viktigste konseptene og rammene som brukes i reseptbelagte analyser
- Bruk MATLAB og verktøykassene til å skaffe, rense og utforske data
- Bruk regelbaserte teknikker inkludert inferensmotorer, scorekort og beslutningstrær for å ta beslutninger basert på forskjellige forretningsscenarier
- Bruk Monte Carlo-simulering for å analysere usikkerheter og sikre forsvarlige beslutninger
- Distribuer prediktive og reseptbelagte modeller til bedriftssystemer

Publikum

- Business
- Driftsplanleggere
- Funksjonelle ledere
- BI-medlemmer ( Business Intelligence )

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
35 timer
Oversikt
By the end of the training the delegates are expected to be sufficiently equipped with the essential python concepts and should be able to sufficiently use NLTK to implement most of the NLP and ML based operations. The training is aimed at giving not just an executional knowledge but also the logical and operational knowledge of the technology therein.
14 timer
Oversikt
I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære hvordan de bruker Matlab til å designe, bygge og visualisere et innviklet nevralt nettverk for bildegjenkjenning.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bygge en dyp læringsmodell
- Automatiser datamerking
- Arbeid med modeller fra Caffe og TensorFlow - Keras
- Tren data ved å bruke flere GPU er, skyen eller klyngene

Publikum

- Utviklere
- ingeniører
- Domeneeksperter

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
- Use predictive modeling to identify risks and opportunities
- Build mathematical models that capture important trends
- Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs

Audience

- Developers
- Engineers
- Domain experts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
TypeScript is an open source language for building enterprise Javascript applications. It is a strict superset of JavaScript that compiles to plain Javascript and brings static typing and object-oriented development to the language.

This course introduces TypeScript's advanced features and walks participants through the construction of a real-life JavaScript application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Take advantage of Typescript's full capabilities to write better code with fewer errors
- Extend existing types with union, intersection, and tuple types
- Create and use decorators
- Manage asynchronous code using promises, async and await keywords
- Write clean, expressive code

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
Eclipse is an Integrated Development Environment (IDE) most commonly used for Java programming.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Eclipse IDE for Java.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the different functionalities of the Eclipse IDE
- Learn how to set up the Eclipse IDE for Java development
- Create and run their first Java application in Eclipse
- Learn various tips and tricks on how to use the Eclipse IDE efficiently

Audience

- Java developers interested in using the Eclipse IDE

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Objektorientert Programming (OOP) er et programmeringsparadigme basert på begrepet objekter. OOP er mer datafokusert snarere enn logiskfokusert. Python er et programmeringsspråk på høyt nivå kjent for sin klare syntaks og kodelesbarhet.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å komme i gang med Objektorientert Programming ved hjelp av Python .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene for objektorientert Programming
- Forstå OOP-syntaks i Python
- Skriv sitt eget objektorienterte program i Python

Publikum

- Nybegynnere som ønsker å lære om objektorientert Programming
- Utviklere som er interessert i å lære OOP i Python
- Python programmerere som er interessert i å lære OOP

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
7 timer
Oversikt
.NET React ive Extensions (Rx) er et bibliotek for å komponere asynkrone og hendelsesbaserte programmer ved hjelp av observerbare samlinger og LINQ-stil spørringsoperatører.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å utvikle en asynkron applikasjon ved å bruke .NET React ive Extensions.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag applikasjoner som fanger opp hendelsesstrømmer fra forskjellige datakilder som aksjekurser, tweets, datamaskinbegivenheter og webtjenester
- Bruk Observables and Schedulers for å representere og administrere flere asynkrone datastrømmer
- Filtrer, projiser, samle, komponere og utføre tidsbaserte operasjoner på flere hendelser ved å bruke LINQ-operatører

Publikum

- Utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Kotlin er et moderne, funksjonelt og objektorientert programmeringsspråk basert på Java .

I denne instruktørledede Kotlin vil deltakerne lære seg Kotlin programmering når de går gjennom opprettelsen av en Android app basert på en eksisterende iOS app.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene for Kotlin programmering ved å utnytte kunnskap fra Swift og iOS .
- Konstruer en Android brukergrensesnitt ved å bruke Kotlin .

Publikum

- iOS og Swift utviklere som er interessert i å flytte appene sine til Android ved å bruke Kotlin

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
7 timer
Oversikt
Microservices refer to an application architecture style that promotes the use of independent, self-contained programs. Python is a dynamic high-level programming language that is ideal for both scripting as welll as application development. Python's expansive library of open source tools and frameworks make it a practical choice for building microservices.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of microservices as they step through the creation of a microservice using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of building microservices
- Learn how to use Python to build microservices
- Learn how to use Docker to deploy Python based microservices

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
Go er et programmeringsspråk med åpen kildekode utviklet hos Go ogle.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å bruke Go avanserte funksjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp Go utviklingsmiljøet.
- Forstå det grunnleggende i Go programmeringsspråket.
- Forstå og bruk Go avanserte og kraftige funksjoner.
- Lag høyeffektive programmer ved å bruke Go .
- Begynn å gjøre webutvikling med Go .

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Seneca er et mikroservicerammeverk for Node.js

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære grunnleggende om Seneca når de går gjennom praktiske eksempler på å bygge mikrotjenester med Seneca.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lær grunnleggende om Seneca
- Bruk Seneca til å bygge mikrotjenester

Publikum

- Utviklere
- programmerere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
7 timer
Oversikt
C++ 17 ( C++ 17) er den siste versjonen av programmeringsspråket C++ . Den legger til flere nye "store" språkfunksjoner med det formål å hjelpe programmerere til å skrive enklere, renere og mer uttrykksfull kode.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære om C++ 17s viktigste nye funksjoner når de går gjennom opprettelsen av et eksempel C++ -applikasjon. Casestudier og interaktive diskusjoner vil bli kombinert med praktisk praksis for å demonstrere hvordan de får mest mulig utbytte av C++ 17. Ved slutten av dette kurset vil deltakerne ha kunnskap og praksis for å utnytte C++ 17 best mulig til å skrive klarere, enklere C++ -kode av høyere kvalitet.

Publikum

- Mellomliggende C++ utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Continuous Integration (CI) er en utviklingspraksis der utviklere fletter sammen endringer i koden sin så ofte som mulig for å oppdage og lokalisere feil raskt.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære det grunnleggende om kontinuerlig integrasjon for Java Script når de går gjennom å sette opp en kontinuerlig integrasjonsprosess for et Java Script prosjekt.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå det grunnleggende ved kontinuerlig integrasjon
- Bygg et eget kontinuerlig integrasjonssystem for sine Java Script-prosjekter

Publikum

- Utviklere
- IT-fagfolk
- DevOps Engineers
- Business

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
28 timer
Oversikt
Læring av maskiner er en gren av kunstig intelligens der datamaskiner har muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Dyp læring er et underfelt av maskinlæring som bruker metoder basert på læringsdatapresentasjoner og strukturer som nevrale nettverk. Python er et programmeringsspråk på høyt nivå kjent for sin klare syntaks og kodelesbarhet.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å implementere dype læringsmodeller for økonomi ved hjelp av Python når de går gjennom opprettelsen av en dyp læringsprediksjonsmodell.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene for dyp læring
- Lær bruksområdene og bruken av dyp læring innen finans
- Bruk Python , Keras , og TensorFlow å skape dype læringsmodeller for finans
- Bygge sin egen dype læringsmodell for prediksjon ved bruk av Python

Publikum

- Utviklere
- Data forskere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
28 timer
Oversikt
Læring av maskiner er en gren av kunstig intelligens der datamaskiner har muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Dyp læring er et underfelt av maskinlæring som bruker metoder basert på læringsdatapresentasjoner og strukturer som nevrale nettverk. Python er et programmeringsspråk på høyt nivå kjent for sin klare syntaks og kodelesbarhet.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å implementere dype læringsmodeller for bankbruk ved å bruke Python når de går gjennom opprettelsen av en dyp læringsrisikomodell.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de grunnleggende konseptene for dyp læring
- Lær applikasjonene og bruken av dyp læring i bank
- Bruk Python , Keras , og TensorFlow å skape dype læringsmodeller for bank
- Bygge sin egen dype lærings kredittrisikomodell ved hjelp av Python

Publikum

- Utviklere
- Data forskere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
Helg Programming kurs, kveld Programming trening, Programming boot camp, Programming instruktørledet, Helg Programming trening, Kveld Programming kurs, Programming coaching, Programming instruktør, Programming trener, Programming kurs, Programming klasser, Programming on-site, Programming private kurs, Programming tomannshånd trening

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!