Programming Opplæringskurs

Programming Opplæringskurs

Local, instructorled live Computer Programming training courses demonstrate through interactive handson practice the fundamentals and advanced topics of Programming

Programming training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Programming Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
This instructor-led, live course is designed to help intermediary CakePHP developers access the more advanced features of CakePHP. Through explanations and guided practice, participants will be able to implement better features, stability, security and extensibility into their existing and future CakePHP projects.

Audience

- CakePHP developers looking to further their knowledge and development skills

Format of the Course

- Overview of CakePHP's advanced features together with step-by-step development of a sample application.
21 timer
Oversikt
Kurset er beregnet på programmerere som kjenner ethvert annet prosessuelt eller strukturelt språk (f.eks. C, Pascal, C++ , Delphi). På treningen vil deltakeren lære hvordan Ruby språket er bygget, hvordan du installerer Ruby tolken og de viktigste verktøyene, skrive grunnleggende applikasjoner. Kurset introduserer deg også til objektorientert og funksjonell programmering.
21 timer
Oversikt
Java Script er et programmeringsspråk designet for å manipulere en webside. Bootstrap er det mest populære rammeverket for HTML , CSS og JS for å utvikle responsive, mobile første prosjekter på nettet.
7 timer
Oversikt
Property Based Testing is an automated testing technique that allows you to zero in on the expected behavior of a system by describing its properties, then using randomly generated test data to execute tests.

"Describe the arguments, describe the result, have the computer try to prove your code wrong!"

Some of the topics covered in this instructor-led, live training include:

- How to write and run tests with F#
- The FsCheck Property Based Testing framework
- Using Diamond Kata to implement TDD
- Sharpening your code design skills

Audience

- Automation test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
Dette er et praktisk kurs, som viser hvorfor programmering er et kraftig verktøy i sammenheng med å løse biologiske problemer. I løpet av kurset får deltakerne undervisning i programmeringsspråket Python , et språk som anses å være både kraftig og enkelt å bruke. Dette kurset kan betraktes som en demonstrasjon av hvordan bioinformatikk forbedrer biologens liv.

Kurset er designet og rettet mot mennesker uten informatikkbakgrunn som vil lære å programmere.

Dette kurset passer for:

- Forskere som arbeider med biologiske data.
- Forskere som ønsker å lære å automatisere hverdagslige oppgaver og analysere data.
- Ledere som ønsker å lære hvordan programmering forbedrer arbeidsflyten og gjennomfører prosjekter.

Ved slutten av kurset vil deltakerne kunne skrive korte programmer, som lar dem manipulere, analysere og håndtere biologiske data og presentere resultater i et grafisk format.
35 timer
Oversikt
Denne intensive opplæringen gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å bruke Windows PowerShell for automatisering av administrasjon av Windows-baserte datamaskiner. Ferdighetene som er undervist i dette kurset, gjelder alle Microsoft-produkter som bruker Windows PowerShell til daglig administrasjon.

Opplæring fokuserer hovedsakelig på å bruke Windows PowerShell som et interaktivt kommandolinjegrensesnitt, men det inkluderer også en viss dekning av skript- og programmeringsemner.
21 timer
Oversikt
- To learn the fundamentals of PowerShell from the command line and via scripts
- To take a deep dive in to the underlying technologies in use with PowerShell
- To learn how to automate common operations using PowerShell
- We will look at PowerShell in Windows and in Windows Servers such as SQL, Exchange and System Center
14 timer
Oversikt
Polymer is a lightweight Javascript front-end developent library for creating applications that take full advantage of Web Components.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Polymer.js to build applications via web components.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Polymer.js.
- Bundle components that keep requests low and sizes small.
- Integrate Polymer.js with with other platforms and frameworks such as Angular, React, Vue, etc.
- Develop applications that adhere with JavaScript standards.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Polymer.js, please visit: https://www.polymer-project.org/
21 timer
Oversikt
The objective of this course is to allow developers to write applications in Metro-style, the new application model available with Windows 8. Metro-style apps can run either on ordinary desktops, or a new family of “post-PC” devices designed to compete with the iPad.

This three-day course is designed for .NET developers who want to fully understand how to port their skills over to Windows Runtime, or WinRT. The course will take students through all the important aspects of building this new type of application.
14 timer
Oversikt
Kurset er designet for folk som ønsker å lære programmeringsspråk basert på C# og lære grunnleggende evner på .NET-plattformen. Under opplæringen vil deltakerne lære hvordan det er innebygd i C# , hvordan sette opp et miljø for å skrive grunnleggende programmer, bruke standardbibliotekene.
21 timer
Oversikt
Et geografisk informasjonssystem ( GIS ) er et system designet for å fange opp, lagre, manipulere, analysere, administrere og presentere romlige eller geografiske data. Forkortelsen GIS brukes noen ganger for geografisk informasjonsvitenskap ( GIS cience) for å referere til den akademiske disiplinen som studerer geografiske informasjonssystemer og er et stort domene innen den bredere akademiske disiplinen geoinformatikk.

Bruken av Python med GIS har økt betydelig de siste to tiårene, spesielt med introduksjonen av Python 2.0-serien i 2000, som inkluderte mange nye programmeringsfunksjoner som gjorde språket mye enklere å distribuere. Siden den tid har Python ikke bare blitt brukt innen kommersiell GIS som produkter av Esri, men også åpen kildekodeplattformer, inkludert som en del av Q GIS og GRASS. Faktisk er Python dag det desidert mest brukte språket av GIS brukere og programmerere.

Dette programmet dekker bruken av Python og dens forhåndsbiblioteker som geopandas, pysal, bokeh og osmnx for å implementere dine egne GIS funksjoner. Programmet dekker også introduksjonsmoduler rundt Arc GIS API og Q GIS toolboox.
21 timer
Oversikt
With a market share of 60%, WordPress is the Content Management System (CMS) of choice for many of the world's most high-profile websites. PHP is a server side language, which powers about 82 percent of the web.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants with little or no previous programming experience will learn how to customize a Wordpress website using PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the development tools needed to quickly start working PHP
- Understand and alter the various types of PHP files in WordPress
- Understand PHP syntax (conditional statements, loops, functions, etc.)
- Write their own plugin or a theme within WordPress
- Debug, deploy and troubleshoot a Wordpress website

Audience

- Web designers
- Content creators with technical skills
- Business owners with technical skills
- Developers with no previous experience with PHP

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Wordpress, please visit: https://wordpress.org/
14 timer
Oversikt
PHPUnit is a unit testing framework for PHP. PHPUnit employs strict parameters to determine whether individual units of code are bug-free and ready for deployment. By isolating and testing individual units, developers can ensure greater application stability, avoid regression bugs, and reduce the costs associated with malfunctioning code in production.

This instructor-led, live training teaches participants how to write testable code in the form of testing units to facilitate the diagnosis, isolation, and resolution of bugs. The training walks participants through the creation of a work-ready, testing environment using the PHPUnit testing framework.

By the end of this training, participants will be able to:

- Distinguish between good and bad testing units.
- Read and interpret test results.
- Proactively manage and diagnose their code base to reduce bugs.
- Ensure that their code base is fit for continuous integration and deployment.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
React er et Java Script Library for tilrettelegging av front-end-komponenter (visninger, interaktive elementer, UI-forfriskning, etc.) i en nettapplikasjon. PHP derimot involverer back-end-komponentene (servere, databasesystemer, etc.) til en webapplikasjon. Å være kjent med begge gir mulighet for en mer omfattende tilnærming til utvikling av webapplikasjoner.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke PHP til å distribuere en back-end-server for et React program.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle.
- Render React komponenter i PHP ved hjelp av PHP utvidelse V8js.
- Bruk PHP til å lage APIer som samhandler med databasesystemer.
- Bruk modulbuntere som Webpack for å kompilere React kode.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Kurset er designet for erfarne programmerere som ønsker å utforske spørsmål knyttet til bruk av mønstre og refaktoring. Hver deltager kjenner til egenskapene og praktiske eksempler på bruken av disse mønstrene, som igjen vil gjøre det mulig å bygge riktig på programkoden.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for PHP programmerere og nettstedutviklere som er interessert i PHP -kodeoptimalisering.

Kurset viser hvordan du finner en flaskehals og hvordan refactor eller endre koden på riktig måte.

I løpet av dette kurset vil deltakerne håndtere ekte eksempler på websider som vil bli sporet, analysert og optimalisert.
14 timer
Oversikt
Dette kurset tar for seg utvikling av webapplikasjoner i PHP . Kurset er laget for folk som allerede er kjent med andre prosessuelle programmeringsspråk. I løpet av kurset vil deltakerne lære å lage en enkel dynamisk applikasjon med PHP og en My SQL database.
7 timer
Oversikt
PHP 7 er den største oppgraderingen til PHP siden 2004. Den gir betydelige ytelsesgevinster gjennom den nye Zend-motoren 3.0 og forbedrer produktiviteten med nesten to ganger sammenlignet med PHP 5.6. Med en reduksjon på 50 prosent i minneforbruket og en rekke andre nye funksjoner, gjør PHP 7 en betydelig innvirkning på utvikling av webapplikasjoner på forskjellige plattformer.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære hvordan de kan dra nytte av PHP 7s nyeste funksjoner og behandle forbedringer når de går trinn for trinn gjennom oppretting og distribusjon av et eksempel på en webapplikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk forbedrede PHP 7-funksjoner, for eksempel romfarts- og null-sammenkoblingsoperatører, tips om skalartype, nye erklæringer av skalartypen og nye feil unntak
- Utvikle og distribuere en ny PHP 7 webapplikasjon
- Optimaliser eksisterende webapplikasjoner eller nettsteder

Publikum

- PHP utviklere
- Avanserte-til-mellomprogrammerere på serversiden

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Dette kurset fokuserer på tekstmanipulering ved bruk av vanlige uttrykk i PERL. Praktisk program for tekstmanipulering som prosessering av datafiler og kodefiler som C og Java vil bli brukt. Kurset vil være prosjektorientert der hver dag ender med å lage et lite prosjekt som analyserer C-filer, henter ut data fra komma-separerte filer, genererer HTML og XML filer

Publikum:

Programmerer, utvikler, testpersonell, kvalitetssikringspersonell som er involvert i å håndtere og generere skript for å kontrollere applikasjoner

Leveranse:

Emnet vil være 50% forelesninger, 30% laboratorier, 20% prosjektutvikling
21 timer
Oversikt
Målgruppen:

Teknisk teamleder, programvareutvikler

Læringsmål:

Formålet med opplæringen er å tilegne seg muligheten til å utvikle forretnings desktop applikasjoner i WPF 4.5 teknologi og på C # språk.

I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
7 timer
Oversikt
Abstrakte syntaks trebaserte plugins er den mest populære typen plugins i pylint. De brukes over 90% av tiden.
28 timer
Oversikt
Målgruppen:

Teknisk teamleder, programvareutvikler

Læringsmål:

Hensikten med trening er å forstå syntaks for C# og emner relatert til objektorientert programmering i C# .

I løpet av kurset blir studentene kjent med MSDN-ressursene og verktøyene for å støtte utviklingsprosessen, for eksempel Microsoft Visual Studio .
28 timer
Oversikt
In this instructor-led, live training, participants will learn advanced Python programming techniques, including how to apply this versatile language to solve problems in areas such as distributed applications, data analysis and visualization, UI programming and maintenance scripting.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- If you wish to add, remove or customize any section or topic within this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
QT er et applikasjonsrammeverk for utvikling av programvare for tvers av plattformer. Den bruker standard C++ med utvidelser for å forenkle utviklingen av både GUI og serverapplikasjoner.

Denne instruktørledede, liveopplæringen gir en grundig dekning av QT og modulene.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha den nødvendige kunnskapen og praksis for å utvikle sin egen C++ -applikasjon ved bruk av QT.

Kursets format

- Et instruktørledet kurs med teoretisk dekning av QT sammen med øvelser og en stor komponent av praktisk utvikling.
14 timer
Oversikt
Dette kurset introduserer studenten for Python språket. Etter fullføring av denne klassen vil studenten kunne skrive ikke trivielle Python programmer som omhandler et bredt utvalg av fagdomener. Temaene inkluderer språkkomponenter, arbeid med en profesjonell IDE, kontrollflytskonstruksjoner, strenger, I / O, samlinger, klasser, moduler og vanlige uttrykk. Kurset er supplert med mange praktiske laboratorier, løsninger og kodeeksempler.

Etter fullført emne vil studentene kunne demonstrere kunnskap og forståelse av Python Security Principles.
28 timer
Oversikt
Dette kurset introduserer lingvister eller programmerere til NLP i Python . I løpet av dette kurset vil vi stort sett bruke nltk.org (Natural Language Tool Kit), men også vi vil bruke andre biblioteker som er relevante og nyttige for NLP. For øyeblikket kan vi gjennomføre dette kurset i Python 2.x eller Python 3.x. Eksempler er på engelsk eller mandarin (普通话). Andre språk kan også gjøres tilgjengelig hvis avtalt før bestilling.
35 timer
Oversikt
By the end of the training the delegates are expected to be sufficiently equipped with the essential python concepts and should be able to sufficiently use NLTK to implement most of the NLP and ML based operations. The training is aimed at giving not just an executional knowledge but also the logical and operational knowledge of the technology therein.
7 timer
Oversikt
Web Scraping er en teknikk for å trekke ut data fra et nettsted og deretter lagre det i lokal fil eller database.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke Python til å automatisere prosessen med å gjennomsøke mange nettsteder for å hente ut data for behandling og analyse.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Python og alle relevante pakker.
- Hent og analyser data som er lagret på mange forskjellige nettsteder.
- Forstå hvordan nettsteder fungerer og hvordan HTML er strukturert.
- Konstruer edderkopper for å gjennomsøke nettet i stor skala.
- Bruk Selenium til å gjennomsøke AJAX-drevne websider.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- Dette kurset forutsetter kunnskap om programmering.
- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the right machine learning and NLP (Natural Language Processing) techniques to extract value from text-based data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Solve text-based data science problems with high-quality, reusable code
- Apply different aspects of scikit-learn (classification, clustering, regression, dimensionality reduction) to solve problems
- Build effective machine learning models using text-based data
- Create a dataset and extract features from unstructured text
- Visualize data with Matplotlib
- Build and evaluate models to gain insight
- Troubleshoot text encoding errors

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Helg Programming kurs, kveld Programming trening, Programming boot camp, Programming instruktørledet, Helg Programming trening, Kveld Programming kurs, Programming coaching, Programming instruktør, Programming trener, Programming kurs, Programming klasser, Programming on-site, Programming private kurs, Programming tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!