.Net Core Opplæringskurs

.Net Core Opplæringskurs

Local, instructor-led live .Net Core training courses demonstrate through interactive hands-on practice the fundamentals of .Net Core and how to use .Net Core to create .NET applications.

.Net Core training is available as "onsite live training" or "remote live training". Norge onsite live .Net Core trainings can be carried out locally on customer premises or in NobleProg corporate training centers. Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop.

NobleProg -- Your Local Training Provider

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

.Net Core Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
.NET Core er et open source-rammeverk for å lage .NET-applikasjoner på Windows, macOS og Linux .

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære grunnleggende om. .Net Core når de går gjennom opprettelsen av et eksempelprogram som demonstrerer .Net Core unike egenskaper sammenlignet med andre rammer.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp. .Net Core sammen med verktøy og IDEer som trengs for å begynne å utvikle med en gang.
- Bruk .Net til å bygge forskjellige typer programvare, inkludert webapplikasjoner, konsollapplikasjoner, mikroservices og biblioteker.
- Forstå .Net Core sine komponenter, inkludert klassebiblioteker, pakker, metapakker og rammer.
- Bygg, feilsøk og distribuer et eksempel på et webapplikasjon

Publikum

- Utviklere

Kursets format

- Delforedrag, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk praksis i et levende laboratoriemiljø.

Merk

- Dette kurset er basert på .Net Core 2.x og er tilgjengelig for både Windows og Linux miljøer.
- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om .Net Core , kan du gå til: https://github.com/dotnet/core
21 timer
Oversikt
.NET Core is an open-source framework for creating .NET applications on Windows, macOS
and Linux.

In this instructor-led, live training, participants will learn the .Net Core as they step
through the creation of a sample application that demonstrates .Net Core's unique qualities
vs other frameworks. It also covers how to use Angular in an ASP.NET Core MVC project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup .Net Core together with the tooling and IDEs needed to start developing right away.
- Use .Net to build various types of software, including web applications, console applications, microservices and libraries.
- Understand .Net Core's components, including class libraries, packages, metapackages and frameworks.
- Build libraries and applications in .NET Core.
- Understand important aspects of developing high-quality software for release
- Build apps with ASP.NET Core, its strengths and weaknesses, and how to leverage its features to build apps securely.
- Front‐end development with ASP.NET Core MVC.
- Frond‐end frameworks and tools, like Angular, Bootstrap, Nuget, Bower, webpack, Gulp, and Azure.
- Create a Visual Studio or Visual Studio Code project that contains Angular, ASP.NET Core MVC and get them working together.
- Use Entity Framework Core to store the application data and ASP.NET Core Identity to authenticate and authorize users.
- Use ASP.NET Core packages to deliver functionality to Angular.

Kommende .Net Core Kurs

Helg .Net Core kurs, kveld .Net Core trening, .Net Core boot camp, .Net Core instruktørledet, Helg .Net Core trening, Kveld .Net Core kurs, .Net Core coaching, .Net Core instruktør, .Net Core trener, .Net Core kurs, .Net Core klasser, .Net Core on-site, .Net Core private kurs, .Net Core tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions