JavaScript Opplæringskurs

JavaScript Opplæringskurs

Local, instructorled live Javascript (JS) training courses demonstrate through handson practice how to develop applications with JavaScript

JS training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

JavaScript Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
React is an open source Javascript library that can be used to create interactive web and mobile applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to build React components and design complex applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand React's advanced concepts, including context APIs, HOCs, external state, asynchronous APIs, etc.
- Build composable components with React.
- Enable server side and client side authentication.
- Implement React and Redux libraries to manage complex stateful applications.
- Reduce code and optimize an application's performance.
- Test and deploy an application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
NestJS er et Node.js backend-rammeverk basert på Express . NestJS utnytter kraften til TypeScript som språk og Node.js som et rammeverk.

Denne instruktørledede, NestJS (på stedet eller ekstern) er rettet mot webutviklere som ønsker å bruke NestJS å lage lett vedlikeholdbare og skalerbare webapplikasjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bygg en back-end applikasjon ved å bruke NestJS .
- Test back-end tjenester med Postman .
- Implementere autorisasjon og autentisering i back-end applikasjoner.
- Distribuer back-end-applikasjoner.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et levende lab-miljø.

Valg av tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Polymer LitElement is a JavaScript framework for front-end web development. Using Polymer LitElement, users can share elements across software infrastructures and build user interfaces design systems.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Polymer LitElement to create front-end web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build front-end web applications.
- Create and reuse custom elements with Polymer LitElement
- Develop fast, lightweight web components.
- Manage element properties and attributes.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Polymer is a lightweight Javascript front-end developent library for creating applications that take full advantage of Web Components.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Polymer.js to build applications via web components.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Polymer.js.
- Bundle components that keep requests low and sizes small.
- Integrate Polymer.js with with other platforms and frameworks such as Angular, React, Vue, etc.
- Develop applications that adhere with JavaScript standards.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Polymer.js, please visit: https://www.polymer-project.org/
14 timer
Oversikt
React er et Java Script Library for tilrettelegging av front-end-komponenter (visninger, interaktive elementer, UI-forfriskning, etc.) i en nettapplikasjon. PHP derimot involverer back-end-komponentene (servere, databasesystemer, etc.) til en webapplikasjon. Å være kjent med begge gir mulighet for en mer omfattende tilnærming til utvikling av webapplikasjoner.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke PHP til å distribuere en back-end-server for et React program.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle.
- Render React komponenter i PHP ved hjelp av PHP utvidelse V8js.
- Bruk PHP til å lage APIer som samhandler med databasesystemer.
- Bruk modulbuntere som Webpack for å kompilere React kode.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Nuxt.js is an open source framework based on Vue.js, Node, and Bable.js. Using Nuxt.js, users can add server-side rendering and generate static sites for Vue.js applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Vue.js and Nuxt.js for end-to-end web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a single-page application using Nuxt.js.
- Implement server side rendering for optimizing SEO.
- Generate a static site from Vue.js and Nuxt.js code.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Publikum:

Vanligvis en prosjektleder, Aanalyst, utvikler eller alle som trenger:

- Utforsk node.js rammeverk og arkitektur
- Utforsk Express .js som en løsning for webutvikling
- Vurder Node.js & Express .js som løsninger for webutvikling

- Fordeler og ulemper i forhold til Java

- Å ha god forståelse av en applikasjons struktur og distribusjonsmekanismer
- For å utføre installasjons- / produksjonsmiljø / arkitekturoppgaver og konfigurasjon
- For å kunne vurdere kodekvalitet, utføre feilsøking, overvåking
- Å implementere avansert produksjon som Logging

Mål:

- Utforsk fordelene og egenskapene til Node.js (i sammenligning med Java )
- Utforsk Express .js: Arkitektur, administrasjon (Sammenlignet med Java EE)
- Utforsk og forstå alle funksjonene og funksjonalitetene til nettstormplattformen for Node.js
- Utforsk og forstå alle funksjonene og funksjonene til pm2 produksjonsprosessleder
- Utforsk og forstå avansert logging med Winston.js

Beskrivelse:

Kurset er normalt 3 dager (7 timer om dagen) og har stor vekt på hendene på trening. De fleste konseptene blir oppdaget gjennom kodelesninger, øvelser og laboratorier.
14 timer
Oversikt
Mål

Dette kurset er laget med følgende mål:

- Utforsk og forstå alle funksjonene og funksjonalitetene til nettstormplattformen for Node.js
- Utforsk og forstå alle funksjonene og funksjonene til pm2 produksjonsprosessleder
- Utforsk og forstå loggføring med Winston.js

Publikum

Den typiske deltakeren for dette kurset inkluderer prosjektleder, analytiker, utvikler eller hvilken som helst profil som trenger

- Å ha god forståelse av en applikasjons struktur og distribusjonsmekanismer
- For å utføre installasjons- / produksjonsmiljø / arkitekturoppgaver og konfigurasjon
- For å kunne vurdere kodekvalitet, utføre feilsøking, overvåking
- Å implementere avansert produksjon som Logging

Leveranse

Dette kurset er en blanding av presentasjoner og praktisk praksis. De fleste konseptene blir oppdaget gjennom kodelesninger, øvelser og laboratorier.
14 timer
Oversikt
Publikum:

Alle som er involvert i IT-leveranse og produksjonsstøtte
21 timer
Oversikt
Oversikt

Node.js er en plattform for enkelt å bygge raske, skalerbare nettverksapplikasjoner. Lær hvordan du bruker den hendelsesstyrte, ikke-blokkerende I / O-modellen til å bygge datakrevende sanntidsapplikasjoner som kjører på distribuerte enheter. Vi vil utforske designvalgene som gjør Node.js unike, hvordan dette endrer måten applikasjoner bygges og hvordan applikasjonssystemer fungerer mest effektivt i denne modellen. Lær hvordan du lager modulær kode som er robust, uttrykksfull og tydelig. Forstå når du skal bruke tilbakeringinger, hendelsesutsendere og strømmer. Bruk strømmer for å enkelt manipulere data som ville være umulige å passe inn i applikasjonsminnet. Få tillit til håndteringsfeil effektivt for å sikre driftssikkerhet. Kurset har omfattende laboratorieøvelser for å forsterke konseptene og teknikkene som dekkes.

Mål

Etter fullført emne vil studentene kunne:

- Forstå tydelig plattformdesignvalgene som førte til at Node.js valgte en begivenhetssløyfe og hva dette betyr for applikasjoner bygget på det grunnlaget.
- Forstå de unike avveiningene som er til stede i begivenhetsstyrt programmering.
- Lag Node.js moduler og uttrykk kodemodularitet i en applikasjon.
- Forstå kjerneflytkontrollmønstrene i Node.js og vite når det er aktuelt å bruke tilbakeringinger, hendelsesemittere eller strømmer.
- Lag og manipulere buffere effektivt.
- Forstå hvordan du håndterer feiltilstand og vite når en prosess skal avslutte på grunn av en feil.
- Bygg nettverksapplikasjoner med Node.js
14 timer
Oversikt
Dette kurset er laget med følgende mål:

- Node.js grunnleggende konsepter
- Intern V8-motor
- Administrasjon av Express .js-applikasjoner
- Ytelsesovervåkning
- Prosessledelse

Dette kurset er rettet mot å forstå verktøyene og konseptene som kreves for å administrere Node.js /Expres.js applikasjoner, forstå og overvåke ytelse i et V8-motormiljø.
21 timer
Oversikt
Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å redusere kostnadene og kompleksiteten ved å styre staten i store datastyrte webapplikasjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Reduser kompleksiteten til veldig store prosjekter der det er vanskelig å opprettholde styring av staten.
- Minimer en applikasjons statusprosesser.
- Reduser tiden som trengs for å utvikle komplekse dataorienterte webapplikasjoner.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om NgRx, kan du gå til: https://ngrx.io/
21 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for utviklere som jobber med Angular JS, men som ønsker å forstå de beste fremgangsmåtene for bruk av rammeverket. Det dekker ikke det grunnleggende om kantete, men fokuserer på metoder og stiler for å utvikle SPA vanligvis ikke lett å lære "naturlig" eller via selvstudium.

Dette kurset kjører vanligvis på den siste stabile utgivelsen av Angular (1.x), men eldre eller betaversjon kan dekkes på forespørsel.
7 timer
Oversikt
NativeScript with Angular 4 provides an architecture for developing fully native mobile applications using single codebase web technologies on an Angular 4 framework. NativeScript takes advantage of Angular 4's faster runtimes and compact application packages to develop non-dependent web view, native mobile applications.

This instructor-led, live training introduces Angular 4's new animation API's and their capability for streamlining mobile application runtimes as participants walk through the creation of a simple, but fully functional native mobile application.

By the end of this training, participants will be able to programm, debug and deploy a fully functional NativeScript/Angular4 application capable of running in both iOS and Android.

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format ;of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Quasar Framework is a framework based on Vue.js for building PWAs (Progressive Web Application) and SSR (Server-Side Rendering) apps. Vue.js is an open source JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications. Using Quasar Framework, users can create cross-platform applications with a single Vue.js codebase.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Quasar Framework and Vue.js to create cross-platform applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a cross-platform application for iOS, Windows, etc.
- Manage states and data with Vuex.
- Create a backend application with Firebase.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
NativeScript with Angular 2 allows developers to build truly native cross-platform applications for Android, iOS and web applications using common web technologies on an Angular 2 framework.

This instructor-led, live training introduces key Angular 2 features and functionality and demonstrates their practical use in NativeScript as participants walk through the creation of an attractive, native Android and iOS application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy fully native mobile applications using Angular 2
- Work with remote data streams using RxJS
- Create multiple page application with navigation via the Angular 2 Router

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
NativeScript is an open-source framework, designed with JavaScript, XML, and CSS in mind for the development and deployment of cross-platform native, mobile applications, namely on iOS and Android. By using a single JavaScript codebase, NativeScript can take advantage of native platform APIs and UIs to deliver a truly native experience.

In this instructor-led, live training, participants will learn NativeScript's essential UI components and modules as they step through the creation and deployment of a simple, native mobile application for Android and iOS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement an MVVM (Model View View Model) architecture
- Deploy a simple workflow via network request
- Utilize native APIs via JavaScript code
- Access native UI styles via CSS

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
React er et Java Script-bibliotek for å bygge brukergrensesnitt. MobX er et bibliotek for å administrere tilstand i React applikasjoner.

Denne instruktørledede, MobX (på stedet eller ekstern) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke MobX i sine React applikasjoner for å mer effektivt administrere tilstanden.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp MobX i React .
- Forstå brukstilfellene for MobX , sammenlignet med Redux (f.eks. MobX "klassiske paradigme" kontra Reduxs "funksjonelle paradigme").
- Bruk MobX som et avansert tilstandslag for React applikasjoner.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Meteor is a JavaScript framework based on Node.js. React is JavaScript library for frontend development. Using Meteor and React, users can build and prototype web applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Meteor and React for full stack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and prototype web applications.
- Structure an applications user interfaces from reusable components.
- Manage data across clients and servers with Meteor.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
MERN Stack er en samling av webutviklingsprogramvare, nemlig MongoDB , Express , React og Node.js MERN Stack gir en ende-til-ende ramme for utviklere å bygge og distribuere fullstack webapplikasjoner.

Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot webutviklere som ønsker å bruke MERN Stack for fullstack-utvikling.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Integrer React med MongoDB , Express og Node.js
- Bygg en fullstack webapplikasjon fra bunnen av.
- Implementere applikasjonssikkerhet gjennom autorisasjon og autentisering.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et levende lab-miljø.

Valg av tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
35 timer
Oversikt
Angular 4 (tidligere versjoner referert til som: Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) er et Java -skriptbasert front-end webapplikasjonsrammeverk for å utvikle applikasjoner på en side. Det kan skryte av bedre ytelse i forhold til forgjengeren, flere API-er å benytte seg av, og forbedret design og respons på mobile enheter. MEAN Stack er en full-stack Java Script-løsning for å skrive skalerbare, robuste og vedlikeholdbare webapplikasjoner raskt og enkelt ved bruk av MongoDB , Express , Angular og Node.js

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke MEAN-stabelen, spesifikt ved å bruke Angular 4, når de går gjennom opprettelsen og distribusjonen av et eksempel på webapplikasjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag, bygg, feilsøk og distribuer et MEAN-basert Angular 4-program.
- Enhetstest deres Angular 4-applikasjon.
- Skriv Angular koden ved hjelp av TypeScript .

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
35 timer
Oversikt
MEAN Stack er en full-stack Java Script-løsning som hjelper deg å skrive og distribuere skalerbare, robuste og vedlikeholdbare webapplikasjoner raskt og enkelt ved hjelp av MongoDB , Express , Angular og Node.js

Ved slutten av dette praktiske intensivkursene vil studentene kunne:

- Lagre dataene i ingen SQL , dokumentorientert MongoDB database som gir ytelse og skalerbarhet.
- Bruk Node.js , serversideplattformen som er bygd på Go ogle V8s runtime for å bygge raske, skalerbare nettverksapplikasjoner.
- Bruk Express , et enkelt, men kraftfullt HTTP- Node.js nettapplikasjoner som er bygget oppå Node.js
- Bruk Angular 2-rammeverket som tilbyr erklærende, toveis databinding for webapplikasjoner.
- Dra nytte av 'full-stack Java Script' -paradigmet, dvs. lagre dokumenter i JSON-lignende format i MongoDB , forfatter JSON-spørringer i Node.js / Express .js, og videresend disse JSON-dokumentene tilbake til en Angular frontend.
- Bli kjent med de nyeste utviklingene av nettapplikasjoner i IT-bransjen.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Merknader:

- Angular er tilgjengelig i forskjellige versjoner, for eksempel:

- Angular JS (aka Angular .js, Angular JS 1 og Angular 1)
- Angular 2
- Angular 4

- Denne opplæringen dekker Angular 2 .
- For alle andre komponenter ( Node.js , Express , MongDB ) dekker vi den siste stabile versjonen .
- Hvis du ønsker å tilpasse versjonene som er beskrevet i denne opplæringen, kan du kontakte oss for å avtale det.
35 timer
Oversikt
Course Objective:

MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.
7 timer
Oversikt
Material UI is a design library and language for building elegant user interfaces for React applications. It was developed by Google and is very popular for web and mobile applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Material UI to speed up the development of well-designed UIs for React applications.

By the end of this training, participants will be able to implement Material UI's React components to develop beautiful web applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Material UI, please visit: https://material-ui.com/
7 timer
Oversikt
Internationalization is the process of adapting software so that it can be localized for different languages and regions. When you "localize" an application, you adapt it for a specific language and region. This includes enabling region-specific images and colors, translating the application's UI, and properly displaying numbers, dates, currency, etc.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to internationalize and localize their React applications to support multiple languages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the needed localization libraries and tools.
- Enable a React App to be displayed in multiple languages.
- Extract all localizable UI text from a React app.
- Package up translatable content for exchange with translators.
- Understand the localization cycle and automate the process.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Internasjonalisering er prosessen med å tilpasse programvare slik at den kan lokaliseres for forskjellige språk og regioner. Når du "lokaliserer" en applikasjon, tilpasser du den til et bestemt språk og region. Dette inkluderer å aktivere landsspesifikke bilder og farger, oversette applikasjonens brukergrensesnitt og korrekt visning av tall, datoer, valuta osv.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å internasjonalisere og lokalisere Angular applikasjonene sine for å støtte flere språk.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer de nødvendige lokaliseringsbibliotekene og verktøyene.
- Aktiver at en Angular app vises på flere språk.
- Trekk ut all lokaliserbar brukergrensesnitt-tekst fra en Angular app.
- Pakke sammen oversettbart innhold for utveksling med oversettere.
- Forstå lokaliseringssyklusen og automatisere prosessen.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Laravel is an open source PHP framework for developing web applications. Vue.js is an open source JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications. Using Vue.js, users can create dynamic user interfaces for CRUD operations, develop and compile JavaScript components, and more.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Laravel and Vue.js for fullstack web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with Laravel and Vue.js.
- Integrate the Laravel backend API into Vue.js.
- Deploy a Laravel application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Java Script er et programmeringsspråk designet for å manipulere en webside. Bootstrap er det mest populære rammeverket for HTML , CSS og JS for å utvikle responsive, mobile første prosjekter på nettet.
21 timer
Oversikt
React er et Java React åpen kildekode som kan brukes til å lage interaktive nett- og mobilapplikasjoner. Det sammenlignes ofte med MVC-rammer som Angular , Ember og Backbone, men React er tydelig i sitt fokus på brukergrensesnittet for applikasjonen (View in MVC). Den unike tilnærmingen til å gjengi svært interaktive brukergrensesnitt er både kraftig og befriende og har ført til React popularitet.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, demonstrerer vi React kraft og fleksibilitet, sammenligner det med alternative rammer og går deltakerne trinnvis gjennom opprettelsen av deres egen React applikasjon.

Ved slutten av dette kurset vil deltakerne kunne:

- Forstå React designfilosofi.
- Bestem deg for når og hvor det er fornuftig å bruke React , og når du skal tenke nytt om den konvensjonelle MVC-modellen.
- Forstå React konsepter som komponenter, rekvisitter, tilstand og livssyklus.
- Implementere relaterte teknologier som Babel, Webpack og JSX.
- Bygg, test og distribuer en interaktiv nettapplikasjon.

Med vekt på praktisk praksis og fullføring av en ekte applikasjon, vil denne opplæringen være uvurderlig for utviklere av webapplikasjoner som ønsker å bruke React å øke produktiviteten og verdien av dem.

Kursets format

- Oversikt over React funksjoner og muligheter sammen med trinnvis utvikling av en ekte webapplikasjon.
14 timer
Oversikt
Knockout.js is a JavaScript framework that implements model-view-view model patterns with templates. Using Knockout.js, users can create user interfaces that update dynamically.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Knockout.js to create dynamic frontend appplcations.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build responsive frontend applications.
- Implement binding and dependency tracking with Knockout.js
- Streamline complex relationships between view components.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
Helg JavaScript kurs, kveld JavaScript trening, JavaScript boot camp, JavaScript instruktørledet, Helg JavaScript trening, Kveld JavaScript kurs, JavaScript coaching, JavaScript instruktør, JavaScript trener, JavaScript kurs, JavaScript klasser, JavaScript on-site, JavaScript private kurs, JavaScript tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions