Data Analysis Opplæringskurs

Data Analysis Opplæringskurs

Local, instructorled live Data Analysis (Analysis of Data or Data Analytics) training courses demonstrate through discussion and handson practice the programming languages and methodologies used to perform Data Analysis

Data Analysis training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Data Analysis Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
14 timer
Oversikt
TIBCO Spotfire Analyst is a web and Windows based client application for analyzing data and creating analytic dashboards.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at business analysts who wish to learn advanced Spotfire Analyst techniques for analyzing data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Share visualizations among different team members.
- Secure access to software based on roles and access controls.
- Create visualizations such as map charts.
- Integrate statistical computing languages such as R with Spotfire.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Reseptbelagte analyser er en gren av forretningsanalyse, sammen med beskrivende og prediktiv analyse. Den bruker prediktive modeller for å foreslå tiltak som skal tas for å oppnå optimale utfall, og er avhengig av optimalisering og regelbaserte teknikker som grunnlag for beslutningsprosesser.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke Matlab til å utføre reseptbelagte analyser på et sett med eksempeldata.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå de viktigste konseptene og rammene som brukes i reseptbelagte analyser
- Bruk MATLAB og verktøykassene til å skaffe, rense og utforske data
- Bruk regelbaserte teknikker inkludert inferensmotorer, scorekort og beslutningstrær for å ta beslutninger basert på forskjellige forretningsscenarier
- Bruk Monte Carlo-simulering for å analysere usikkerheter og sikre forsvarlige beslutninger
- Distribuer prediktive og reseptbelagte modeller til bedriftssystemer

Publikum

- Business
- Driftsplanleggere
- Funksjonelle ledere
- BI-medlemmer ( Business Intelligence )

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Oversikt
Om kurset:

Microsoft Power BI forvandler bedriftsdataene dine til rike bilder som gjør det mulig for nye måter å tenke på og organisere dataene dine på, slik at du kan fokusere på det som er viktig for å nå dine mål. Dette kurset dekker både Power BI on Line og Power BI desktop.

Publikum:

Dette kurset er ment for Business , rapportutviklere, analytikere, prosjektledere og teamledere.

Ved fullført kurs

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene ha en grunnleggende forståelse av emnene nedenfor, samt en evne til å bruke og implementere konseptene som læres.

- Power BI
- Power BI Desktop
- Arbeide med CSV-, TXT- og Excel regneark
- Koble til Database s
- Sammenslåing, gruppering, oppsummering og beregning av data
- rapportering
- Power BI Online
21 timer
Oversikt
Audience

- Web analysist
- Data analysists
- Market researchers
- Marketing and sales professionals
- System administrators

Format of the Course

-

Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) er en pakke med forretningsintelligens som gir dataintegrering, rapportering, dashboards og lastegenskaper.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å maksimere funksjonene i Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE).

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
- Forstå det grunnleggende i Pentaho CE-verktøy og deres funksjoner
- Bygg rapporter ved å bruke Pentaho CE
- Integrer tredjepartsdata i Pentaho CE
- Arbeid med big data og analyse i Pentaho CE

Publikum

- programmerere
- BI-utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Lær hvordan du skaffer og transformerer data for å klargjøre interaktive dashboards

Power BI er et av de mest populære Data Visualization , og et Business Intelligence Tool. Power BI er en samling av datakontakter, apper og programvaretjenester, som brukes til å hente data fra forskjellige kilder, transformere data og produsere vakre rapporter.

Power BI lar deg også publisere dem for organisasjonen din, slik at du kan få tilgang til dem ved hjelp av mobiler, nettbrett osv. I denne Power BI veiledningen vil vi vise deg trinnvis tilnærming for å koble til flere datakilder, datatransformasjoner og opprette rapporter som diagrammer, tabeller, matrise, kart osv
14 timer
Oversikt
Objektiv:

Hjelper tekniske analytikere og designere med å forstå hvordan de skal gjennomføre programvareimplementering av kravene, og sikre sporbarhet mellom forretningspesifikasjoner og programvarekoden.

Dette 2 dagers opplæringsløpet tar sikte på å hjelpe tekniske analytikere og designere i utformingen av spesifikasjoner beskrevet av forretningsanalytikerne. Etter transformasjon til programvarekomponentrepresentasjoner, sporer de resulterende systemkomponentene systemkrav til programvarekomponentstrukturer.

Til slutt blir disse tekniske spesifikasjonene implementert i programvarekode og testet på komponentbasis. De resulterende programvarekomponentene gir god reaktivitet på endringer når de tillater å spore hver for seg mot implementeringsnivået systemets oppførsel lag for lag (fra brukergrensesnittene mot forretningsobjekter lag gjennom applikasjonskomponentene der skuespillerens bruksvalg blir lagret.
21 timer
Oversikt
Course is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
21 timer
Oversikt
Det anslås at ustrukturerte data står for mer enn 90 prosent av alle data, mye av det i form av tekst. Blogginnlegg, tweets, sosiale medier og andre digitale publikasjoner bidrar kontinuerlig til denne voksende datamaskinen.

Dette instruktørledede, levende kurset fokuserer på å trekke ut innsikt og mening fra disse dataene. Ved å bruke R Language and Natural Language Processing (NLP) -bibliotekene kombinerer vi konsepter og teknikker fra informatikk, kunstig intelligens og beregningsspråklighet for å algoritmisk forstå betydningen bak tekstdata. Dataprøver er tilgjengelig på forskjellige språk per kundebehov.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne utarbeide datasett (store og små) fra forskjellige kilder, og deretter bruke de rette algoritmene for å analysere og rapportere om betydningen av den.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse
21 timer
Oversikt
Nagios XI er bedriftsserver- og nettverksovervåkingsprogramvare.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å sette opp og betjene Nagios XI når de går gjennom prosessen med å administrere Linux og Windows-servere i en serie praktiske live-lab-øvelser.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Nagios XI
- Overvåk Windows- og Linux maskiner
- Overvåk nettverksenheter
- Utfør administrasjonsoppgaver, inkludert sikkerhetskopiering, gjenoppretting og planlegging av nedetid for Nagios XI

Publikum

- Systemadministratorer

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Dette kurset dekker installasjon, planlegging og konfigurasjon av Nagios Core

Nivået på dette kurset er mellomliggende
35 timer
Oversikt
Det 5-dagers kurset demonstrerer gjennom praktisk opplæring grunnleggende om Nagios .
7 timer
Oversikt
Munin er et open source overvåkingsverktøy som hjelper systemadministratorer med å overvåke ressurser som servere, arbeidsstasjoner, nettverk, SANer, applikasjoner, nettverksenheter, etc. Det viser ressurstrender og gir innsikt i spørsmål som "hva som nettopp skjedde for å drepe ytelsen vår ?" Det inkluderer visualiseringsverktøy og er tilgjengelig på forskjellige smaker av Linux og FreeBSD.

Kursets format

- Tung vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
14 timer
Oversikt
MicroStrategy er et BI (Business Intelligence) og visualiseringsverktøy for å analysere big data. MicroStrategy brukes av selskaper som Netflix, eBay og Adobe .

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære hvordan de bruker MicroStrategy å få tilgang til forskjellige datakilder, og deretter generere rapporter og dashboards for analyse.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer MicroStrategy
- Bruk MicroStrategy til å utføre prediktiv analyse på store datasett
- Access og analysere data fra datavarehus, Excel filer og Apache Hadoop
- Lag detaljerte rapporter og dashbord

Publikum

- Business Intelligence Professionals
- Dataanalytikere
- ETL-utviklere
- Big Data Professionals

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon
- Masse øvelser og trening
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Model Based Development (MBD) is a software development methodology that enables faster, more cost-effective development of dynamic systems such as control systems, signal processing and communication systems. It relies on graphic modeling rather than the traditional text based programming.

In this instructor-led, live training participants will learn how to apply MBD methodologies to reduce development costs and accelerate the time to market of their embedded software products.

By the end of this training, participants will be able to

- Select and utilize the right tools for implementing MBD.
- Use MBD to carry out rapid development in the early stages of their embedded software project.
- Shorten the release of their embedded software into the market.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 timer
Oversikt
I den første delen av denne opplæringen dekker vi grunnleggende om MATLAB og dens funksjon som både språk og plattform. Inkludert i denne diskusjonen er en introduksjon til MATLAB syntaks, matriser og matriser, datavisualisering, skriptutvikling og objektorienterte prinsipper.

I den andre delen demonstrerer vi hvordan du kan bruke MATLAB til data mining, maskinlæring og prediktiv analyse. For å gi deltakerne et klart og praktisk perspektiv på MATLAB tilnærming og kraft, trekker vi sammenligninger mellom bruk av MATLAB og bruk av andre verktøy som regneark, C, C++ og Visual Basic.

I den tredje delen av opplæringen lærer deltakerne å effektivisere arbeidet sitt ved å automatisere databehandlingen og rapporteringen.

Gjennom hele kurset vil deltakerne praktisere ideene som læres gjennom praktiske øvelser i et laboratoriemiljø. Ved slutten av opplæringen vil deltakerne ha et grundig grep om MATLAB evner og vil kunne bruke det til å løse reelle datavitenskapelige problemer, samt for å effektivisere arbeidet gjennom automatisering.

Vurderinger vil bli gjennomført i løpet av kurset for å måle fremgang.

Kursets format

- Emnet inkluderer teoretiske og praktiske øvelser, inkludert saksdiskusjoner, prøvekodeinspeksjon og praktisk implementering.

Merk

- Øvingsøkter vil være basert på forhåndsarrangerte maler for eksempeldata. Hvis du har spesifikke krav, kan du kontakte oss for å avtale det.
7 timer
Oversikt
Microsoft Power BI er en gratis programvare som en tjeneste (SaaS) for analyse av data og deling av innsikt. Power BI dashbord gir en 360-graders oversikt over de viktigste beregningene ett sted, oppdatert i sanntid og tilgjengelig på alle enhetene deres.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot bedriftsledere, forretningsanalytikere, dataanalytikere, rapportutviklere og teamledere som ønsker å designe et perfekt Power BI dashbord.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Design vakre og effektive dashbord etter kritiske regler.
- Velg riktige diagrammer basert på typen data som skal vises.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
JasperReports is an open-source reporting library that can be embedded into any Java application.

JasperReports Server is a Java EE web application with advanced reporting capabilities, including scheduling and permissions.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use JasperReports to view and interact with business data as well as create and design reports and dashboards that are viewable on phones and tablets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure a JasperSoft ETL project
- Design and run an ETL job
- Use iReport to generate charts, images, sub-reports, and cross tabs

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Hotjar er et verktøy som avslører brukerens interaksjon og atferd. Med Hotjar kan utviklere overvåke og forbedre brukerens opplevelse ved å forstå brukerens og besøkende trafikk på nettstedet.

Denne instruktørledede, live trening (på stedet eller ekstern) er rettet mot webutviklere som ønsker å avsløre brukerinteraksjon og oppførsel med Hotjar.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forskning og profil brukerinteraksjoner i en webapplikasjon.
- Få en bedre forståelse av nettsteder brukere og besøkende for å øke konverteringer på nettstedet.
- Utnytt og bruk Hotjar-opptak på en passende måte for å fjerne feil i webdesign og / eller funksjonalitet.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot HR-fagfolk som ønsker å bruke analytiske metoder for å forbedre organisatoriske resultater. Dette kurset dekker kvalitative så vel som kvantitative, empiriske og statistiske tilnærminger.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
IBM Cognos Analytics is a business intelligence suite by IBM. IBM Cognos Analytics provides a flexible analytical and reporting environment for medium and large enterprises.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at business analysts who wish to use IBM Cognos for data analysis and reporting.

By the end of this training, participants will be able to:

- Analyze and share insights about data.
- Visualize business performance.
- Use AI-assisted preparation to cleanse and combine data sources.
- Uncover hidden patterns in data with IBM Cognos Analytics built in AI features.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Pix4D is a photogrammetry software suite for drone mapping. With Pix4D, users will be able to analyze image data and create 3D models, all from photographs processed by Pix4D.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at field ecologists and conservation managers who wish to post-process Pix4D drone data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement Google Earth to enhance UAV mapping .
- Use outputs of images to generate reports.
- Post-process with GIS and CAD software for advanced drone data modeling.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Pix4D is a photogrammetry software suite for drone mapping. With Pix4D, users can analyze image data and create 3D models, all from photographs processed by Pix4D.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at field ecologists and conservation managers who wish to land survey and drone map with Pix4D.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use end to end drone mapping processes and techniques.
- Achieve high surveying accuracy.
- Understand the fundamentals of global coordinate systems and GPS.
- Generate and analyze survey output with Pix4D's image processing software.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
IRIS is an Enterprise Content Management (ECM) system. With IRIS, users can automate document classification and data capturing.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at content managers who wish to optimize and update company content with IRIS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Improve business reports using IRISXtract.
- Use IRISPowerscan to file documents automatically.
- Process purchase orders, accounts payable, automate email extraction, and more with solution packages.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
kdb+ is an in-memory, column-oriented database and q is its built-in, interpreted vector-based language. In kdb+, tables are columns of vectors and q is used to perform operations on the table data as if it was a list. kdb+ and q are commonly used in high frequency trading and are popular with the major financial institutions, including Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create a time series data application using kdb+ and q.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between a row-oriented database and a column-oriented database
- Select data, write scripts and create functions to carry out advanced analytics
- Analyze time series data such as stock and commodity exchange data
- Use kdb+'s in-memory capabilities to store, analyze, process and retrieve large data sets at high speed
- Think of functions and data at a higher level than the standard function(arguments) approach common in non-vector languages
- Explore other time-sensitive applications for kdb+, including energy trading, telecommunications, sensor data, log data, and machine and network usage monitoring

Audience

- Developers
- Database engineers
- Data scientists
- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Magellan er en open source distribuert utførelsesmotor for geospatial analytics på big data. Implementert på toppen av Apache Spark , utvider den Spark SQL og gir en relasjonell abstraksjon for geospatial analyse.

Denne instruktørledede liveopplæringen introduserer konsepter og tilnærminger for implementering av geospacial analytics og leder deltakerne gjennom opprettelsen av en prediktiv analyseapplikasjon ved bruk av Magellan on Spark.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Spørsmål, analyser og bli med geospatiale datasett på en effektiv måte
- Implementere geospatiale data i forretningsintelligens og prediktive analyseprogrammer
- Bruk romlig kontekst for å utvide mulighetene til mobile enheter, sensorer, logger og wearables

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Kunnskapsoppdagelse i databaser (KDD) er prosessen med å oppdage nyttig kunnskap fra en datasamling. Virkelige applikasjoner for denne data mining-teknikken inkluderer markedsføring, bedrageridetektering, telekommunikasjon og produksjon.

I dette instruktørledede, live-kurset introduserer vi prosessene som er involvert i KDD og gjennomfører en serie øvelser for å øve implementeringen av disse prosessene.

Publikum

- Dataanalytikere eller andre som er interessert i å lære å tolke data for å løse problemer

Kursets format

- Etter en teoretisk diskusjon av KDD, vil instruktøren presentere virkelighetssaker som krever bruk av KDD for å løse et problem. Deltakerne vil utarbeide, velge og rense utvalgte datasett og bruke deres forkunnskaper om dataene til å foreslå løsninger basert på resultatene fra deres observasjoner.
14 timer
Oversikt
This training introduces Kibana to the users of Elasticsearch.

Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps.

Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time.
21 timer
Oversikt
KNIME Analytics-plattformen er et ledende open source-alternativ for datadrevet innovasjon, som hjelper deg med å oppdage potensialet som er skjult i dataene dine, mine for ny innsikt eller forutsi nye fremtider. Med mer enn 1000 moduler, hundrevis av klare eksempler, et omfattende utvalg av integrerte verktøy og det bredeste utvalg av avanserte algoritmer tilgjengelig, er KNIME Analytics Platform den perfekte verktøykassen for enhver dataforsker og forretningsanalytiker.

Dette kurset for KNIME Analytics-plattformen er en ideell mulighet for nybegynnere, avanserte brukere og KNIME eksperter å bli introdusert for KNIME , lære hvordan de kan bruke den mer effektivt, og hvordan lage klare, omfattende rapporter basert på KNIME arbeidsflyter
Helg Data Analysis kurs, kveld Data Analysis trening, Data Analysis boot camp, Data Analysis instruktørledet, Helg Data Analysis trening, Kveld Data Analysis kurs, Data Analysis coaching, Data Analysis instruktør, Data Analysis trener, Data Analysis kurs, Data Analysis klasser, Data Analysis on-site, Data Analysis private kurs, Data Analysis tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions