Business Intelligence Opplæringskurs

Business Intelligence Opplæringskurs

Local, instructorled live Business intelligence (BI) training courses demonstrate through handson practice how to understand, plan and implement BI within an organization

BI training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Business Intelligence Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Algorithmic trading is the practice of implementing pre-programmed instructions for placing trades. In theory, with algorithmic trading users will be able to achieve profits at a frequency not possible for a human trader.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at business analysts who wish to automate trade with algorithmic trading, Python, and R.

By the end of this training, participants will be able to:

- Employ algorithms to buy and sell securities at specialized increments rapidly.
- Reduce costs associated with trade using algorithmic trading.
- Automatically monitor stock prices and place trades.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot dataanalytikere og dataforskere som ønsker å utforske, organisere og visualisere data ved hjelp av Apache Superset .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Apache Superset .
- Kombiner data fra forskjellige databaser.
- Visualiser store datasett.
- Lag og del komplekse dashboards.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- Denne opplæringen er basert på den nyeste versjonen av Apache Superset .
- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om Apache Superset , kan du gå til: https://superset.incubator.apache.org
28 timer
Oversikt
Microsoft Power BI er en gratis programvare som en tjeneste (SaaS) for analyse av data og deling av innsikt. Power BI dashbord gir en 360-graders oversikt over de viktigste beregningene ett sted, oppdatert i sanntid og tilgjengelig på alle enhetene deres.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære hvordan de bruker Power BI til å utvikle tilpassede programvareløsninger for Power BI og Azure plattformene.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Konfigurer sanntids dashboards.
- Lag tilpassede visualiseringer.
- Integrer rik analyse i eksisterende applikasjoner.
- Legge ned interaktive rapporter og visualer i eksisterende applikasjoner.
- Access data fra en applikasjon.
- Master Power BI Portal, Desktop, Embedded and Rest API.
- Integrer R-skript i Power BI Desktop.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
Oversikt
QlikView er en plattform som gir organisasjoner selvbetjent forretningsinformasjon. QlikViews rene, enkle og enkle grensesnitt lar brukere enkelt analysere data og bruke datafunn for å støtte beslutninger.

I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære hvordan de bruker QlikView til å støtte beslutninger i organisasjonen.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer QlikView
- Analyser og vis data med QliKView
- Bruk datafunn fra QlikView for å støtte beslutninger

Publikum

- ledere
- Business

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
QlikView is a platform that provides organizations self-service business intelligence. QlikView's clean, straightforward, and simple interfaces allow users to easily analyze data and use data discoveries to support decision making.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start developing with QlikView.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure QlikView
- Transform data from various sources through QlikView scripting
- Build data models with QlikView

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
SAS er en statistisk programvareplattform for prediktiv analyse, datastyring, avansert analyse og mer. Med SAS-programmering kan brukere automatisere repeterende prosesser, administrere store datasett, etc.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot dataanalytikere som ønsker å programmere i SAS for avansert dataanalyse.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Master makroer for å skrive effektive SAS-programmer.
- Tren en modell og gjør forutsigelser om usettede data med prediktiv modellering.
- Lag diagrammer og plott for datavisualisering.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Splunk is a software platform used for searching, analyzing and visualizing machine-generated big data.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at business managers and business analysts who wish to search, analyze, and visualize data using Splunk.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Splunk.
- Collect and index all kinds of machine data.
- Implement real-time search, analysis and visualization of large datasets.
- Create and share complex dashboards and reports.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Splunk.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SSAS
- Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
- Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
- Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes
- Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
- Deploy real-world BI solutions using SSAS

Audience

- BI (Business Intelligence) professionals
- Data Analysts
- Database and data warehousing professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Stata is an open source general-purpose software package written in C. With Stata, users can analyze large data sets for use cases such as economics, sociology, biomedicine, etc.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at data analysts who wish to analyze large data sets with Stata.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create statistic models for predicting key interest variables and events.
- Generate descriptive visualizations, summary tables, frequencies, and more.
- Manage and structure large databases, ready for data analysis.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Dette er et nybegynnerkurs for Tableau brukere; den er beregnet på alle som ønsker å jobbe med data og er designet for å hjelpe deg med å bruke hovedfunksjonene i Tableau .

I løpet av kurset vil du kunne:

- Koble til dataene dine.
- Rediger og lagre en datakilde.
- Forstå Tableau terminologien.
- Bruk Tableau grensesnittet / paradigmet for å effektivt lage kraftige visualiseringer.
- Lag grunnleggende beregninger inkludert grunnleggende aritmetiske beregninger, tilpassede aggregeringer og forholdstall, dato matematikk og kjapp tabellberegninger.
- Representere dataene dine ved hjelp av følgende visualiseringstyper:

- Kryss faner
- Geografiske kart
- Varmekart
- Trekart
- Kakediagrammer og stolpediagrammer
- Dobbeltakse og kombinerte diagrammer med forskjellige merketyper
- Uthev tabeller
- Sprede tomter

- Bygg dashbord for å dele visualiseringer.
7 timer
Oversikt
Microsoft Power BI er en gratis programvare som en tjeneste (SaaS) for analyse av data og deling av innsikt. Power BI dashbord gir en 360-graders oversikt over de viktigste beregningene ett sted, oppdatert i sanntid og tilgjengelig på alle enhetene deres.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot bedriftsledere, forretningsanalytikere, dataanalytikere, rapportutviklere og teamledere som ønsker å designe et perfekt Power BI dashbord.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Design vakre og effektive dashbord etter kritiske regler.
- Velg riktige diagrammer basert på typen data som skal vises.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Tableau hjelper folk å se og forstå data.
14 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. Together with R and Tableau, users can implement the analytical features of R with Tableau visualizations for effective data analysis.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at data scientists who wish to program in R for Tableau.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement Tableau analytics with R.
- Call R algorithms in Tableau to automate data processing.
- Structure and visualize R functions in Tableau.
- Make data driven decisions for business operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Tableau is a business intelligence and data visualization software. Tableau offers a wide array of developer tools and APIs for integration, customization, automation, and extension of Tableau features for organization-specific needs.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to extend the capabilities of Tableau to fit the specific needs of their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Tableau (Desktop, Server, Online.)
- Understand the fundamentals of developing with Tableau.
- Create and publish data visualizations and interactions with Tableau.
- Use Tableau's developer tools and APIs to customize and extend the capabilities of Tableau for their organization.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Tableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate Tableau and Python using TabPy API
- Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Tableau hjelper folk å se og forstå data.
28 timer
Oversikt
Talend Open Studio for Data Integration is an open-source data integration product used to combine, convert and update data in various locations across a business.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Talend ETL tool to carry out data transformation, data extraction, and connectivity with Hadoop, Hive, and Pig.

By the end of this training, participants will be able to

- Explain the concepts behind ETL (Extract, Transform, Load) and propagation.
- Define ETL methods and ETL tools to connect with Hadoop.
- Efficiently amass, retrieve, digest, consume, transform and shape big data in accordance to business requirements.
- Upload to and extract large records from Hadoop (optional), Hive (optional), and NoSQL databases.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Tableau helps people see and understand data.
21 timer
Oversikt
Microsoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use Microsoft Power BI to analyze and visualize data using a series of sample data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data.
- Obtain and integrate data from multiple data sources.
- Build and share visualizations with team members.
- Adjust data with Power BI Desktop.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Splunk.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Power BI er en forretningsanalytisk tjeneste opprettet av Microsoft.
14 timer
Oversikt
Alteryx is a self-service data analytical platform. Using Alteryx, users can prepare and analyze data, then deploy at scale all while gaining analytical insights.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at data scientists who wish to use Alteryx for data analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Prepare data in Alteryx to later visualize in Power BI or Excel.
- Create and Perform ETL operations with little to no code.
- Embed custom R code inside Alteryx.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Datameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake
- Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores
- Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines
- Access pre-built functions to explore complex data relationships
- Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards
- Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results

Audience

- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 timer
Oversikt
Advances in technologies and the increasing amount of information are transforming how business is conducted in many industries, including government. Government data generation and digital archiving rates are on the rise due to the rapid growth of mobile devices and applications, smart sensors and devices, cloud computing solutions, and citizen-facing portals. As digital information expands and becomes more complex, information management, processing, storage, security, and disposition become more complex as well. New capture, search, discovery, and analysis tools are helping organizations gain insights from their unstructured data. The government market is at a tipping point, realizing that information is a strategic asset, and government needs to protect, leverage, and analyze both structured and unstructured information to better serve and meet mission requirements. As government leaders strive to evolve data-driven organizations to successfully accomplish mission, they are laying the groundwork to correlate dependencies across events, people, processes, and information.

High-value government solutions will be created from a mashup of the most disruptive technologies:

- Mobile devices and applications
- Cloud services
- Social business technologies and networking
- Big Data and analytics

IDC predicts that by 2020, the IT industry will reach $5 trillion, approximately $1.7 trillion larger than today, and that 80% of the industry's growth will be driven by these 3rd Platform technologies. In the long term, these technologies will be key tools for dealing with the complexity of increased digital information. Big Data is one of the intelligent industry solutions and allows government to make better decisions by taking action based on patterns revealed by analyzing large volumes of data — related and unrelated, structured and unstructured.

But accomplishing these feats takes far more than simply accumulating massive quantities of data.“Making sense of thesevolumes of Big Datarequires cutting-edge tools and technologies that can analyze and extract useful knowledge from vast and diverse streams of information,” Tom Kalil and Fen Zhao of the White House Office of Science and Technology Policy wrote in a post on the OSTP Blog.

The White House took a step toward helping agencies find these technologies when it established the National Big Data Research and Development Initiative in 2012. The initiative included more than $200 million to make the most of the explosion of Big Data and the tools needed to analyze it.

The challenges that Big Data poses are nearly as daunting as its promise is encouraging. Storing data efficiently is one of these challenges. As always, budgets are tight, so agencies must minimize the per-megabyte price of storage and keep the data within easy access so that users can get it when they want it and how they need it. Backing up massive quantities of data heightens the challenge.

Analyzing the data effectively is another major challenge. Many agencies employ commercial tools that enable them to sift through the mountains of data, spotting trends that can help them operate more efficiently. (A recent study by MeriTalk found that federal IT executives think Big Data could help agencies save more than $500 billion while also fulfilling mission objectives.).

Custom-developed Big Data tools also are allowing agencies to address the need to analyze their data. For example, the Oak Ridge National Laboratory’s Computational Data Analytics Group has made its Piranha data analytics system available to other agencies. The system has helped medical researchers find a link that can alert doctors to aortic aneurysms before they strike. It’s also used for more mundane tasks, such as sifting through résumés to connect job candidates with hiring managers.
35 timer
Oversikt
Overview

Communications service providers (CSP) are facing pressure to reduce costs and maximize average revenue per user (ARPU), while ensuring an excellent customer experience, but data volumes keep growing. Global mobile data traffic will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 78 percent to 2016, reaching 10.8 exabytes per month.

Meanwhile, CSPs are generating large volumes of data, including call detail records (CDR), network data and customer data. Companies that fully exploit this data gain a competitive edge. According to a recent survey by The Economist Intelligence Unit, companies that use data-directed decision-making enjoy a 5-6% boost in productivity. Yet 53% of companies leverage only half of their valuable data, and one-fourth of respondents noted that vast quantities of useful data go untapped. The data volumes are so high that manual analysis is impossible, and most legacy software systems can’t keep up, resulting in valuable data being discarded or ignored.

With Big Data & Analytics’ high-speed, scalable big data software, CSPs can mine all their data for better decision making in less time. Different Big Data products and techniques provide an end-to-end software platform for collecting, preparing, analyzing and presenting insights from big data. Application areas include network performance monitoring, fraud detection, customer churn detection and credit risk analysis. Big Data & Analytics products scale to handle terabytes of data but implementation of such tools need new kind of cloud based database system like Hadoop or massive scale parallel computing processor ( KPU etc.)

This course work on Big Data BI for Telco covers all the emerging new areas in which CSPs are investing for productivity gain and opening up new business revenue stream. The course will provide a complete 360 degree over view of Big Data BI in Telco so that decision makers and managers can have a very wide and comprehensive overview of possibilities of Big Data BI in Telco for productivity and revenue gain.

Course objectives

Main objective of the course is to introduce new Big Data business intelligence techniques in 4 sectors of Telecom Business (Marketing/Sales, Network Operation, Financial operation and Customer Relation Management). Students will be introduced to following:

- Introduction to Big Data-what is 4Vs (volume, velocity, variety and veracity) in Big Data- Generation, extraction and management from Telco perspective
- How Big Data analytic differs from legacy data analytic
- In-house justification of Big Data -Telco perspective
- Introduction to Hadoop Ecosystem- familiarity with all Hadoop tools like Hive, Pig, SPARC –when and how they are used to solve Big Data problem
- How Big Data is extracted to analyze for analytics tool-how Business Analysis’s can reduce their pain points of collection and analysis of data through integrated Hadoop dashboard approach
- Basic introduction of Insight analytics, visualization analytics and predictive analytics for Telco
- Customer Churn analytic and Big Data-how Big Data analytic can reduce customer churn and customer dissatisfaction in Telco-case studies
- Network failure and service failure analytics from Network meta-data and IPDR
- Financial analysis-fraud, wastage and ROI estimation from sales and operational data
- Customer acquisition problem-Target marketing, customer segmentation and cross-sale from sales data
- Introduction and summary of all Big Data analytic products and where they fit into Telco analytic space
- Conclusion-how to take step-by-step approach to introduce Big Data Business Intelligence in your organization

Target Audience

- Network operation, Financial Managers, CRM managers and top IT managers in Telco CIO office.
- Business Analysts in Telco
- CFO office managers/analysts
- Operational managers
- QA managers
35 timer
Oversikt
Fremskritt innen teknologier og den økende mengden informasjon transformerer hvordan rettshåndhevelse gjennomføres. Utfordringene Big Data utgjør er nesten like avskrekkende som Big Data løfte. Lagring av data er en av disse utfordringene; effektiv analyse av det er en annen.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære tankegangen til å tilnærme seg Big Data teknologier, vurdere deres innvirkning på eksisterende prosesser og policyer og implementere disse teknologiene med det formål å identifisere kriminell aktivitet og forhindre kriminalitet. Casestudier fra rettshåndhevelsesorganisasjoner rundt om i verden vil bli undersøkt for å få innsikt i deres adopsjonstilnærminger, utfordringer og resultater.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Kombiner Big Data teknologi med tradisjonelle datainnsamlingsprosesser for å fortelle en historie under en undersøkelse
- Implementere industrielle store datalagrings- og behandlingsløsninger for dataanalyse
- Utarbeide et forslag for adopsjon av de mest adekvate verktøy og prosesser for å muliggjøre en datadrevet tilnærming til kriminell etterforskning

Publikum

- Spesialister innen rettshåndhevelse med teknisk bakgrunn

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
35 timer
Oversikt
Dataanalyse refererer til prosessen med å innhente, rengjøre og analysere data, ofte ganger på en visuell måte, for å utlede innsikt for bedre beslutninger. Flere og flere data lagres i databaser i skyen, så det er viktig å ha en strategi for å forstå, administrere og få tilgang til slike data. Et populært verktøy for tilgang til og visualisering av data er Power Bi.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot tekniske personer som ønsker å få en praktisk forståelse av tilgjengelige skyløsninger, dataanalyseprosessene som trengs for å jobbe med data i skyen, og praktisk praksis for å bruke verktøy som Power BI å analysere data.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Power BI .
- Evaluer de forskjellige dataløsningene som tilbys av nettskyleverandører som Azure .
- Få en forståelse av de forskjellige strukturer, modelleringsmetoder og datavarehusdesign som brukes til å lagre, administrere og få tilgang til Big Data .
- Bruk verktøy og teknikker for å rense data som forberedelse til analyse.
- Bygg rapporterings- og analyseløsninger basert på lokale så vel som skydata.
- Integrer dataanalyseløsninger med et datavarehus.
- Redusere datasikkerhetsrisikoer og sikre datasikkerhet.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
R is a programming language and software environment for statistical computing. SAS is a statistical software platform for predictive analysis, data management, advanced analytics, and more. With R in SAS, users can find natural groups of data for cluster analysis that are essential to data mining.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at data analysts who wish to program with R in SAS for cluster analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use cluster analysis for data mining
- Master R syntax for clustering solutions.
- Implement hierarchical and non-hierarchical clustering.
- Make data-driven decisions to help to improve business operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Dashbuilder er en åpen kildekode-applikasjon for visuelt å lage forretningsdashboards og rapporter.

I denne instruktørledede, Dashbuilder , vil deltakerne lære å lage forretningsdashboards og rapporter ved å bruke Dashbuilder .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Visuell konfigurering og personalisering av dashbord ved hjelp av dra-og-slipp
- Lag forskjellige typer visualiseringer ved hjelp av kartbiblioteker
- Definer interaktive rapporttabeller
- Lag og rediger inline KPIer (Key Performance Indicators)
- Tilpass utseendet og følelsen til metriske displayere

Publikum

- ledere
- analytikere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
7 timer
Oversikt
Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, integrate and deploy Dashbuilder.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extract data from heterogeneous sources such as JDBC databases and text files
- Use connectors to connect to third-party systems and platforms such as jBPM
- Configure roles, permissions and access controls for users
- Deploy Dashbuilder to a live production environment

Audience

- Developers
- IT and system architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
Apache Druid er et open source, kolonneorientert, distribuert datalager skrevet i Java . Den ble designet for å raskt innta store mengder hendelsesdata og utføre OLAP-spørsmål med lav latens på disse dataene. Druid brukes ofte i forretningsintelligensapplikasjoner for å analysere høye mengder sanntids- og historiske data. Det er også godt egnet til å bruke raske, interaktive, analytiske dashbord for sluttbrukere. Druid brukes av selskaper som Alibaba, Airbnb, Cisco , eBay, Netflix, Paypal og Yahoo.

I dette instruktørledede, live-kurset utforsker vi noen av begrensningene i datavarehusløsninger og diskuterer hvordan Druid kan komplimentere disse teknologiene til å danne en fleksibel og skalerbar streaming-analysestabel. Vi går gjennom mange eksempler, og tilbyr deltakerne sjansen til å implementere og teste Druid-baserte løsninger i et laboratoriemiljø.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, tung praktisk praksis, sporadiske tester for å måle forståelse
Helg Business Intelligence kurs, kveld Business Intelligence trening, Business Intelligence boot camp, Business Intelligence instruktørledet, Helg Business Intelligence trening, Kveld Business Intelligence kurs, Business Intelligence coaching, Business Intelligence instruktør, Business Intelligence trener, Business Intelligence kurs, Business Intelligence klasser, Business Intelligence on-site, Business Intelligence private kurs, Business Intelligence tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!