Angular Opplæringskurs

Angular Opplæringskurs

Local, instructor-led live Angular training courses demonstrate through hands-on practice how to use Angular to develop web applications.

Angular courses are available for all versions of Angular, including: Angular 1 (also known as Angular1, AngularJS, Angular.js, AngularJS 1, etc.), Angular 2 (Angular2, AngularJS 2, etc.), Angular 4 (Angular4), Angular 5 (Angular5) and Angular 6 (Angular6).

Angular training is available as "onsite live training" or "remote live training". Onsite live Angular trainings in Norge can be carried out locally on customer premises or in NobleProg corporate training centers. Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop.

NobleProg -- Your Local Training Provider

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Angular Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Angular Bespoke Course Outline

Denne agendaen kan justeres eller utvides.

Dette kurset er vanligvis for javascript-utviklere med grunnleggende angularjs-erfaring, som ønsker å lære seg best angularjs-praksis og også gjøre sine kantede applikasjoner på en bedre og mer organisert måte.
14 timer
Oversikt
Developing a front-end application is an enduring task when there are so many new and emerging JavaScript Frameworks to choose from. The choice of a good framework depends on the requirement and use-case. In this course, we will breakdown the limitations and benefits of some existing JavaScript frameworks (React, Angular, and Vue) to help make the decision easier.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Bootstrap er et HTML , CSS og Java Script-rammeverk som brukes til å lage front-end webapplikasjoner. Bootstrap kan brukes med Java Script-rammer, for eksempel Angular , for å bygge dynamiske enkeltsidede og flersiders webapplikasjoner

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke bootstrap for å lage, bygge og style en Angular applikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å starte styling av Angular applikasjoner ved å bruke Bootstrap .
- Style HTML egenskaper ved å bruke Bootstrap elementer
- Bruk skjemakontroller og klasser for å stilisere dokumenter på én side
- Lag en applikasjon på klientsiden som ruter maler og komponenter

Kursets format
Interaktiv forelesning og diskusjon.
Masse øvelser og trening.
Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset
For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
.NET Core is an open-source framework for creating .NET applications on Windows, macOS
and Linux.

In this instructor-led, live training, participants will learn the .Net Core as they step
through the creation of a sample application that demonstrates .Net Core's unique qualities
vs other frameworks. It also covers how to use Angular in an ASP.NET Core MVC project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup .Net Core together with the tooling and IDEs needed to start developing right away.
- Use .Net to build various types of software, including web applications, console applications, microservices and libraries.
- Understand .Net Core's components, including class libraries, packages, metapackages and frameworks.
- Build libraries and applications in .NET Core.
- Understand important aspects of developing high-quality software for release
- Build apps with ASP.NET Core, its strengths and weaknesses, and how to leverage its features to build apps securely.
- Front‐end development with ASP.NET Core MVC.
- Frond‐end frameworks and tools, like Angular, Bootstrap, Nuget, Bower, webpack, Gulp, and Azure.
- Create a Visual Studio or Visual Studio Code project that contains Angular, ASP.NET Core MVC and get them working together.
- Use Entity Framework Core to store the application data and ASP.NET Core Identity to authenticate and authorize users.
- Use ASP.NET Core packages to deliver functionality to Angular.
14 timer
Oversikt
Ionic is a front-end SDK for building cross-platform mobile apps. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this instructor-led, live training participants will learn how to create a mobile app using the Ionic framework, Angular, Cordova and PhoneGap App.

By the end of this training, participants will be able to

- Build and deploy mobile app for Android and iOS.
- Use Phonegap App instead of platform SDKs to target different platforms.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training covers Ionic 1.0 and Angular 1.0 (a.k.a. AngularJS, Angular.js) for training on Ionic 2.0 and Angular 2.0, please see: TBD
14 timer
Oversikt
Dette kurset introduserer Ionic .
14 timer
Oversikt
Ionic er en front-end SDK for å bygge native-lignende mobilapplikasjoner på flere plattformer. Det fungerer som et rammeverk, ikke i motsetning til Bootstrap eller Foundation, men for mobile applikasjoner.

I denne instruktørledede vil live-treningsdeltakere lære å lage en tverrplattform, native-lignende mobilapp ved å bruke det Ionic rammeverket.

På slutten av denne treningen vil deltakerne kunne

- Lag og distribuer app-butikk-klare mobilapplikasjoner for Android og iOS
- Forstå og bruke Ionic syntaks og Angular 's typeskrift
- Utvid applikasjonens følelse og funksjonalitet med Ionic Native

Publikum

- Java skript (JS) utviklere
- Front-end utviklere
- AnguarJS-utviklere
- Utviklere av mobilapplikasjoner

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- Denne opplæringen dekker Ionic 2.0 og Angular 2.0. For trening på Ionic 4.0 og Angular 4.0, vennligst se: TBD
7 timer
Oversikt
Ionic er en front-end SDK for å bygge native-lignende mobilapplikasjoner på flere plattformer. Det fungerer som et rammeverk, ikke i motsetning til Bootstrap eller Foundation, men for mobile applikasjoner.

I denne opplæringen vil deltakerne bygge og distribuere en rekke applikasjoner for å implementere noen av de nye funksjonene i Ionic 3 og Angular 4.

På slutten av denne treningen vil deltakerne kunne

- Oppgrader fra Ionic 2 og Angular 2 til Ionic 3 og Angular 4
- Bygg en Ionic 3 og Angular 4 mobilapp med lat lasting
- Integrer lokasjonstjenester i en Ionic 3 og Angular 4 mobilapp
- Lag en trekkspillmeny på flere nivåer med dynamiske data
- Sett opp en autentiseringstjeneste for en Ionic 3 og Angular 4 mobilapp
- Forbruk et REST API ved å bruke den nye Angular 4.3 HttpClient

Publikum

- Java skript (JS) utviklere
- Front-end utviklere
- AnguarJS-utviklere
- Utviklere av mobilapplikasjoner

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
21 timer
Oversikt
Ionic er et nettverk for hybrid mobil applikasjonsutvikling. Ionic 4 bringer nye innovasjoner til Ionic plattformen, for eksempel en refactored CLI, endringer i navigasjon, Angular ruting og mer.

Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot webutviklere som ønsker å lage en hybrid mobilapplikasjon med Ionic 4.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Integrer innfødte enhetsfunksjoner i en hybrid mobilapplikasjon.
- Bruk Angular og Ionic 4 for å bygge en hybrid mobilapplikasjon.
- Kjør en hybridapplikasjon på en emulator for mobilenheter.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
56 timer
Oversikt
Dette kurset er ment å bringe en nybegynner i Java Script til et nivå der hun eller han kan komme inn i markedet som Java Script-utvikler.

Kurset er intensivt og helt 'hands on'
21 timer
Oversikt
Angular 2 er en ny utviklingsplattform for å bygge mobile og desktop webapplikasjoner.
7 timer
Oversikt
Internasjonalisering er prosessen med å tilpasse programvare slik at den kan lokaliseres for forskjellige språk og regioner. Når du "lokaliserer" en applikasjon, tilpasser du den til et bestemt språk og region. Dette inkluderer å aktivere landsspesifikke bilder og farger, oversette applikasjonens brukergrensesnitt og korrekt visning av tall, datoer, valuta osv.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å internasjonalisere og lokalisere Angular applikasjonene sine for å støtte flere språk.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer de nødvendige lokaliseringsbibliotekene og verktøyene.
- Aktiver at en Angular app vises på flere språk.
- Trekk ut all lokaliserbar brukergrensesnitt-tekst fra en Angular app.
- Pakke sammen oversettbart innhold for utveksling med oversettere.
- Forstå lokaliseringssyklusen og automatisere prosessen.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
35 timer
Oversikt
Course Objective:

MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js.

By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:

- Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
- Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
- Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
- Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
- Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
- Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.
35 timer
Oversikt
MEAN Stack er en full-stack Java Script-løsning som hjelper deg å skrive og distribuere skalerbare, robuste og vedlikeholdbare webapplikasjoner raskt og enkelt ved hjelp av MongoDB , Express , Angular og Node.js

Ved slutten av dette praktiske intensivkursene vil studentene kunne:

- Lagre dataene i ingen SQL , dokumentorientert MongoDB database som gir ytelse og skalerbarhet.
- Bruk Node.js , serversideplattformen som er bygd på Go ogle V8s runtime for å bygge raske, skalerbare nettverksapplikasjoner.
- Bruk Express , et enkelt, men kraftfullt HTTP- Node.js nettapplikasjoner som er bygget oppå Node.js
- Bruk Angular 2-rammeverket som tilbyr erklærende, toveis databinding for webapplikasjoner.
- Dra nytte av 'full-stack Java Script' -paradigmet, dvs. lagre dokumenter i JSON-lignende format i MongoDB , forfatter JSON-spørringer i Node.js / Express .js, og videresend disse JSON-dokumentene tilbake til en Angular frontend.
- Bli kjent med de nyeste utviklingene av nettapplikasjoner i IT-bransjen.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Merknader:

- Angular er tilgjengelig i forskjellige versjoner, for eksempel:

- Angular JS (aka Angular .js, Angular JS 1 og Angular 1)
- Angular 2
- Angular 4

- Denne opplæringen dekker Angular 2 .
- For alle andre komponenter ( Node.js , Express , MongDB ) dekker vi den siste stabile versjonen .
- Hvis du ønsker å tilpasse versjonene som er beskrevet i denne opplæringen, kan du kontakte oss for å avtale det.
35 timer
Oversikt
Angular 4 (tidligere versjoner referert til som: Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) er et Java -skriptbasert front-end webapplikasjonsrammeverk for å utvikle applikasjoner på en side. Det kan skryte av bedre ytelse i forhold til forgjengeren, flere API-er å benytte seg av, og forbedret design og respons på mobile enheter. MEAN Stack er en full-stack Java Script-løsning for å skrive skalerbare, robuste og vedlikeholdbare webapplikasjoner raskt og enkelt ved bruk av MongoDB , Express , Angular og Node.js

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke MEAN-stabelen, spesifikt ved å bruke Angular 4, når de går gjennom opprettelsen og distribusjonen av et eksempel på webapplikasjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag, bygg, feilsøk og distribuer et MEAN-basert Angular 4-program.
- Enhetstest deres Angular 4-applikasjon.
- Skriv Angular koden ved hjelp av TypeScript .

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
7 timer
Oversikt
NativeScript with Angular 2 allows developers to build truly native cross-platform applications for Android, iOS and web applications using common web technologies on an Angular 2 framework.

This instructor-led, live training introduces key Angular 2 features and functionality and demonstrates their practical use in NativeScript as participants walk through the creation of an attractive, native Android and iOS application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy fully native mobile applications using Angular 2
- Work with remote data streams using RxJS
- Create multiple page application with navigation via the Angular 2 Router

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
NativeScript with Angular 4 provides an architecture for developing fully native mobile applications using single codebase web technologies on an Angular 4 framework. NativeScript takes advantage of Angular 4's faster runtimes and compact application packages to develop non-dependent web view, native mobile applications.

This instructor-led, live training introduces Angular 4's new animation API's and their capability for streamlining mobile application runtimes as participants walk through the creation of a simple, but fully functional native mobile application.

By the end of this training, participants will be able to programm, debug and deploy a fully functional NativeScript/Angular4 application capable of running in both iOS and Android.

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format ;of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for utviklere som jobber med Angular JS, men som ønsker å forstå de beste fremgangsmåtene for bruk av rammeverket. Det dekker ikke det grunnleggende om kantete, men fokuserer på metoder og stiler for å utvikle SPA vanligvis ikke lett å lære "naturlig" eller via selvstudium.

Dette kurset kjører vanligvis på den siste stabile utgivelsen av Angular (1.x), men eldre eller betaversjon kan dekkes på forespørsel.
14 timer
Oversikt
I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære å skrive og vedlikeholde tester for Angular applikasjoner.

På slutten av denne treningen vil deltakerne kunne

- Bestem den mest passende strategien for å teste en Angular
- Gjennomfør enhetstesting, komponenttesting, A / B-testing og ende-til-ende på en Angular applikasjon
- Velg de riktige verktøyene for jobben: Jasmine , Karma, Protractor , Mocha, etc.
- Skriv tester i Protractor og Jasmine
- Kjør og feilsøk tester med Karma og Protractor
- Lag en vedlikeholdbar testsuite
- Ansett beste praksis for enhetstesting i Angular

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- Angular går med forskjellige navn og versjoner, nemlig: Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, etc. For å tilpasse versjonen som brukes i denne treningen, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Oversikt
Angular is an open source framework written in TypeScript for web development. Spring Boot is a Java framework for building microservices and APIs. Angular and Spring Boot provide an end-to-end framework for developers to build and deploy full stack web applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular and Spring Boot to build full stack applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop a full stack application with Angular and Sping Boot.
- Build a backend application with Spring Boot.
- Create frontend applications with Angular.
- Use Spring Security to configure authentication for a full stack application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Angular 5 er et moderne Java Script MVW (Model-View-Whatever) rammeverk for å bygge mobile, desktop og webapplikasjoner. Angular ble opprettet av Go ogle og brukes i Go ogle Adwords, Go ogle Fiber, Adsense og andre tjenester.

I denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne bruke de mer avanserte mulighetene til Angular 5 for å designe, bygge, teste og distribuere sofistikerte enkeltsidede webapplikasjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Utvikle Angular 5-applikasjoner ved å bruke Angular CLI.
- Forbruk REST-webtjenester og WebSocket-data fra en Angular 5-applikasjon.
- Bruk Angular Routing-modulen.
- Implementere Angular Animation s.
- Test, feilsøk og distribuer Angular 5-applikasjoner.
- Organiser Angular 5-prosjekter ved hjelp av beste praksis.

Publikum

- Utviklere med tidligere Angular erfaring

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon
- Masse øvelser og trening
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- For å lære mer om Angular , vennligst besøk: https://angular.io/
28 timer
Oversikt
Angular 2 is a new development platform for building mobile and desktop web applications.
28 timer
Oversikt
This is a hands on course is for anyone wanting to create Web sites using AngularJS.

During this course the latest stable version will be used. Pre-release version can be just used if marked in the booking form in remarks section. Older version need to be agreed before booking.
14 timer
Oversikt
Angular JS er et Java Script-bibliotek for rask apputvikling.

Publikum

- utviklere
- programmerere
- javascript arkitekter

Mål

- Skift tankesett fra prosedyre / OO-måte å programmere til Angular måte
- Deltakerne kan bruke Angular JS til å lage applikasjoner på én side

Kursets format

- 40% forelesninger, 60% laboratorier
28 timer
Oversikt
Angular 7 er et front-end Java Script-rammeverk som er utgitt siden oktober 2018. Det Angular 7 tilbyr er et oppdatert format av alle de eksisterende funksjonene i Angular 6. I tillegg til oppdateringer, inkluderer Angular 7 også nye funksjoner som CLI-instruksjoner, dra og slipp og mer.
MEAN er et fullstabilt Java Script-rammeverk som brukes til å bygge dynamiske Angular applikasjoner. MEAN er et forkortelse som står for Mongo Data Base, Express JS, Angular og Node JS.

Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å lage, bygge, teste, feilsøke og distribuere Angular 7-applikasjoner ved å bruke MEAN-stacken.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle en Angular 7-applikasjon.
- Integrer front-and back-end-komponentene i MEAN-stabelen.
- Bygg et Angular 7-program som kan utføre, opprette, lese, slette og oppdatere operasjoner.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Angular 4 (tidligere versjoner ofte referert til som Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) er et Java -skriptbasert front-end webapplikasjonsrammeverk for å utvikle applikasjoner på en side. Angular 4 kan skryte av bedre ytelse i forhold til forgjengeren, flere API-er å benytte seg av og forbedret støtte for mobile enheter med tanke på responsivitet for design og layout.

Denne instruktørledede, liveopplæringen introduserer grunnleggende om Angular 4 og leder deltakerne gjennom opprettelsen av en webside med en side.

Kursets format

- Oversikt over Angular funksjoner og muligheter sammen med trinnvis utvikling av en webapplikasjon.
21 timer
Oversikt
Angular 4 (tidligere versjoner referert til som Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) er et Java -skriptbasert front-end webapplikasjonsramme for utvikling av applikasjoner på en side.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære de avanserte funksjonene i Angular 4 ved å gå gjennom prosessen med å oppgradere, utvikle, teste og distribuere en in-lab webapplikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Oppgrader et Angular JS-program til Angular 4.
- Lag, bygg, feilsøk og distribuer Angular 4.
- Enhetstest deres Angular 4-applikasjon.

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
28 timer
Oversikt
Angular 5 is a modern JavaScript MVW (Model-View-Whatever) framework for building mobile, desktop and web applications. Angular was created by Google and is used in Google Adwords, Google Fiber, Adsense and other services.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Angular 5 as they step through the creation and deployment of a sample Angular application.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
Oversikt
Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller ekstern) er rettet mot utviklere med Java Script-ferdigheter som ønsker å implementere webapplikasjoner ved å bruke MEAN Stack .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bygg nettapplikasjoner med NodeJS og Angular .
- Manipulere med data om MongoDB og Express JS.
- Implementere sikkerhet i MEAN stack webapplikasjoner.
- Utvikle MEAN stack webapplikasjoner.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- For å lære mer om Angular , vennligst besøk: https://angular.io/
Helg Angular kurs, kveld Angular trening, Angular boot camp, Angular instruktørledet, Helg Angular trening, Kveld Angular kurs, Angular coaching, Angular instruktør, Angular trener, Angular kurs, Angular klasser, Angular on-site, Angular private kurs, Angular tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions